Stowarzyszenie „Pod Skrzydłem Anioła” jest dobrowolnym zrzeszeniem osób zaangażowanych w działalność pożytku publicznego.

Celami statutowymi Stowarzyszenia "Pod Skrzydłem Anioła" jest:

 1. Działalność na rzecz integracji i organizowania życia społeczności przedsiębiorców z terenu Rzeczpospolitej Polskiej, w szczególności Województwa Podkarpackiego.
 1. Działalność na rzecz rozwoju regionalnego, poprzez wzmacnianie więzi przedsiębiorców z terenu Rzeczpospolitej Polskiej z regionem Województwa Podkarpackiego.
 1. Promowanie i podejmowanie inicjatyw w zakresie gospodarki, infrastruktury lokalnej, edukacji, ekologii i ochrony środowiska, kultury, sportu i rekreacji, bezpieczeństwa publicznego.
 1. Wspieranie rozwoju kulturalnego regionu; podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji, patriotyzmu, rozwoju świadomości obywatelskiej i kulturowej wśród młodzieży i społeczności regionu.
 1. Promocja zatrudnienia i aktywizacja członków stowarzyszenia, w tym działalność wspomagająca rozwój przedsiębiorczości.
 1. Prowadzenie działalności pożytku publicznego.
 1. Pomoc materialna osobom najuboższym.
 1. Wspieranie edukacji osób uzdolnionych pochodzących z rodzin ubogich.
 1. Współpraca z innymi stowarzyszeniami o podobnym zakresie działalności; z osobami i instytucjami w kraju i za granicą w celu realizacji zadań statutowych.
 1. Inicjowanie aktywności społecznej, kulturalnej i naukowej społeczności lokalnej.
 1. Promocja i organizacja wolontariatu.
 1. Promocja działalności stowarzyszenia
Partnerzy
Orlen Oli
Hotel Falcon
Restauracja Kulisy
AgencjaMG
Appgo Sp. z o.o.
Assunto Sp. z o.o.
Orange Polska
MIKOMAX
Prodental
SB Complex
draw light studio
GRUPA WW Sp. z o.o.
GWW
Meble RESMAR
Grupa GE
REX Auto Dealer Skody
Voster
DEKOA
Meble Wróbel
Firma Sprzatajaca BŁYSK Grzegorz Makarski
InterActive
MR Nieruchomosci
Propaganda
PCMB
Radzik
KOFF
MC Design
PKR
Centrum Wina
Radosna Twórczość
HC
Joanna Drabik
ABT
Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o eventach, akcjach, itd ... zapisz się do naszego newslettera.

W dowolnym momencie możesz zrezygnować ze subskrybcji.