Stowarzyszenie „Pod Skrzydłem Anioła” jest dobrowolnym zrzeszeniem osób zaangażowanych w działalność pożytku publicznego.

Celami statutowymi Stowarzyszenia "Pod Skrzydłem Anioła" jest:

 1. Działalność na rzecz integracji i organizowania życia społeczności przedsiębiorców z terenu Rzeczpospolitej Polskiej, w szczególności Województwa Podkarpackiego.
 1. Działalność na rzecz rozwoju regionalnego, poprzez wzmacnianie więzi przedsiębiorców z terenu Rzeczpospolitej Polskiej z regionem Województwa Podkarpackiego.
 1. Promowanie i podejmowanie inicjatyw w zakresie gospodarki, infrastruktury lokalnej, edukacji, ekologii i ochrony środowiska, kultury, sportu i rekreacji, bezpieczeństwa publicznego.
 1. Wspieranie rozwoju kulturalnego regionu; podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji, patriotyzmu, rozwoju świadomości obywatelskiej i kulturowej wśród młodzieży i społeczności regionu.
 1. Promocja zatrudnienia i aktywizacja członków stowarzyszenia, w tym działalność wspomagająca rozwój przedsiębiorczości.
 1. Prowadzenie działalności pożytku publicznego.
 1. Pomoc materialna osobom najuboższym.
 1. Wspieranie edukacji osób uzdolnionych pochodzących z rodzin ubogich.
 1. Współpraca z innymi stowarzyszeniami o podobnym zakresie działalności; z osobami i instytucjami w kraju i za granicą w celu realizacji zadań statutowych.
 1. Inicjowanie aktywności społecznej, kulturalnej i naukowej społeczności lokalnej.
 1. Promocja i organizacja wolontariatu.
 1. Promocja działalności stowarzyszenia
Partnerzy
FreshMail
Hotel Falcon
Restauracja Kulisy
AgencjaMG
Appgo Sp. z o.o.
Assunto Sp. z o.o.
ZAKO Zaczernie
Orange Polska
MIKOMAX
Orlen Oli
Stolarstwo
Biuro Rachunkowe A4B
DEKOA
draw light studio
Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o eventach, akcjach, itd ... zapisz się do naszego newslettera.

W dowolnym momencie możesz zrezygnować ze subskrybcji.