Stowarzyszenie „Pod Skrzydłem Anioła” jest dobrowolnym zrzeszeniem osób zaangażowanych w działalność pożytku publicznego.

Celami statutowymi Stowarzyszenia "Pod Skrzydłem Anioła" jest:

 1. Działalność na rzecz integracji i organizowania życia społeczności przedsiębiorców z terenu Rzeczpospolitej Polskiej, w szczególności Województwa Podkarpackiego.
 1. Działalność na rzecz rozwoju regionalnego, poprzez wzmacnianie więzi przedsiębiorców z terenu Rzeczpospolitej Polskiej z regionem Województwa Podkarpackiego.
 1. Promowanie i podejmowanie inicjatyw w zakresie gospodarki, infrastruktury lokalnej, edukacji, ekologii i ochrony środowiska, kultury, sportu i rekreacji, bezpieczeństwa publicznego.
 1. Wspieranie rozwoju kulturalnego regionu; podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji, patriotyzmu, rozwoju świadomości obywatelskiej i kulturowej wśród młodzieży i społeczności regionu.
 1. Promocja zatrudnienia i aktywizacja członków stowarzyszenia, w tym działalność wspomagająca rozwój przedsiębiorczości.
 1. Prowadzenie działalności pożytku publicznego.
 1. Pomoc materialna osobom najuboższym.
 1. Wspieranie edukacji osób uzdolnionych pochodzących z rodzin ubogich.
 1. Współpraca z innymi stowarzyszeniami o podobnym zakresie działalności; z osobami i instytucjami w kraju i za granicą w celu realizacji zadań statutowych.
 1. Inicjowanie aktywności społecznej, kulturalnej i naukowej społeczności lokalnej.
 1. Promocja i organizacja wolontariatu.
 1. Promocja działalności stowarzyszenia
Partnerzy
Orlen Oli
Orlen Fundacja
Hotel Falcon
Restauracja Kulisy
AgencjaMG
Appgo Sp. z o.o.
SB Complex
M Smart Office
draw light studio
GWW
Grupa GE
REX Auto Dealer Skody
Voster
Meble Wróbel
Firma Sprzatajaca BŁYSK Grzegorz Makarski
InterActive
PCMB
KOFF
PKR
Karko
Suez
EBI
RESAN
Lexalis
Luka Kuka
Milelech
Pietras-Eichberger
CD Centrum Druku 24
Rzeszów112
JB Stahl
Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o eventach, akcjach, itd ... zapisz się do naszego newslettera.

W dowolnym momencie możesz zrezygnować ze subskrybcji.