Pomóżmy Jakubowi w dramatycznej walce o życie i zdrowie! Let's help Jakub in his dramatic struggle for life and health!

Jakub jest uczniem technikum mechanicznego w Rzeszowie. W trakcie wakacji uległ nieszczęśliwemu wypadkowi lotniczemu. Jego stan jest ciężki, w wyniku wypadku doznał złamania kręgosłupa, złamania nogi, urazów głowy oraz obrażeń wielonarządowych, stłuczenia płuc i nerek. Jakub wymaga długotrwałego leczenia oraz intensywnej rehabilitacji.

chcę pomóc
Pomóżmy Jakubowi w dramatycznej walce o życie i zdrowie!     Let's help Jakub in his dramatic struggle for life and health!
158 261 zł
cel: 500 000 zł
do 2020-12-31
31,7%
2008 wspierających

Jeśli chcesz wesprzeć ten cel, wypełnij poniższy formularz.
Podanie danych osobowych jest konieczne do realizacji transakcji, a Twoje dane nie będa publikowane.

Więcej na temat bezpieczeństwa transakcji w regulaminie serwisu.


 

Jakub jeszcze przed wakacjami był zdrowym i silnym nastolatkiem, który w lutym 2020 r. skończył 18 lat i wydawało się, że ma przed sobą najlepsze młode i szczęśliwe lata swojego życia. Jak wszyscy rówieśnicy czekał na rozpoczęcie wakacji i upragniony wyjazd na lotnisko, gdzie zamierzał rozwijać swoją wiedzę i umiejętności związane z zawodem mechanika oraz lotnictwem, z którym wiązał swoją przyszłość.

W dniu 9 lipca 2020 r.  plany na przyszłe życie przerywa tragiczny wypadek lotniczy, w wyniku którego Jakub odniósł liczne obrażenia: złamanie kręgosłupa, złamanie nogi, urazy głowy oraz obrażenia wielonarządowe.

Ciężki stan Jakuba sprawił, że po to by ratować jego życie zaraz po wypadku został wprowadzony w śpiączkę farmakologiczną. Wymagał także podpięcia do respiratora oraz dializowania nerek. Przeszedł również operację złamanych dwóch kręgów kręgosłupa oraz operację nogi. Obecnie jest w stanie ograniczonej świadomości, nie może się poruszać i nie nawiązuje kontaktu.

W dramatycznej walce o życie i zdrowie Jakuba uczestniczą lekarze oraz bliskie mu osoby. Ratunkiem dla niego jest umieszczenie w specjalistycznym ośrodku, który podejmie się jego rehabilitacji pozwalającej mu odzyskać świadomość i umożliwić dalsze, samodzielne życie. Szanse na wyzdrowienie są tym większe im wcześniej rozpocznie się rehabilitacja oraz czy będzie mogła być kontynuowana w wymaganym zakresie. Koszty rehabilitacji w klinice, w pierwszym roku sięgną ponad pół miliona złotych!

Serdecznie prosimy o pomoc dla Jakuba i z góry dziękujemy wszystkim za okazane serce. Mamy nadzieję, że dzięki Państwa wsparciu Jakub będzie mógł stanąć na nogi i cieszyć się życiem podobnie jak jego rówieśnicy.

Wierzymy, że Jakub odzyska sprawność i pewnego dnia sam podziękuje Państwu za okazaną pomoc. Walczymy o niego każdego dnia i bardzo za nim tęsknimy…

 

Dziękujemy

Jakub, rodzice oraz rodzeństwo Adam i Karolina.

 

Wpłaty w walutach EUR i USD prosimy realizować bezpośrednio na rachunki bankowe Stowarzyszenia Pod Skrzydłem Anioła w Rzeszowie:

Nadsański Bank Spółdzielczy o/Rzeszów, kod BIC (SWIFT) POLUPLPR 

- dla EUR: PL85 9430 0006 6000 6857 2000 0003 

- dla USD: PL58 9430 0006 6000 6857 2000 0004

z dopiskiem "dla Kuby"

 

Let's help Jakub in his dramatic struggle for life and health!

Jakub is a student of a technical secondary school of mechanical engineering in Rzeszów. He had an air accident during last holidays. His condition is serious. He broke his spine, suffered leg fractures, head trauma and multi-organ injuries, contusions of the lungs and kidneys in the accident. Jakub requires long-term treatment and intensive rehabilitation.

Share with your friends!

 

Before the summer holidays, Jakub was a healthy and strong teenager who turned 18 in February 2020 and it seemed that his best years are ahead of him. Like all his peers, he was looking forward to the holidays and a long-desired leave to the airport, where he planned to master his knowledge and skills related to being a professional mechanic and aviation, with which he related his future.

On July 9, 2020, his all plans were shattered by a tragic air accident, as a result of which Jakub suffered numerous injuries: spinal fracture, leg fracture, head trauma and multi-organ injuries.

Jakub's serious condition meant that, in order to save his life, he was put into a pharmacological coma immediately after the accident. He was ventilated and required kidney dialysis. He also underwent surgery of two fractured vertebrae and leg surgery. He is currently in a minimally conscious state, unable to move or make contact.

Doctors and his relatives participate in the dramatic fight for Jakub's life and health. The rescue for him is placement in a specialized center that will undertake his rehabilitation, allowing him to regain consciousness and enable independent life. The chances of recovery are the greater, the earlier rehabilitation begins and whether it can be continued to the required extent. The costs of rehabilitation in the clinic in the first year will reach over half a million PLN!

We kindly ask for help for Jakub and we thank everyone in advance for your heart. We hope that thanks to your support, Jakub will be able to stand on his feet and enjoy life just like his peers.

We believe that Jakub will regain his fitness and one day he will thank you for your help. We fight for him every day and we miss him a lot ...

Thank you

Jakub, parents and siblings: Adam and Karolina.

 

Payments in EUR and USD should be made directly to the bank accounts of Pod Skrzydłem Anioła Association in Rzeszów:

Nadsański Cooperative Bank branch in Rzeszów, code BIC (SWIFT) POLUPLPR

- for EUR: PL85 9430 0006 6000 6857 2000 0003

- for USD: PL58 9430 0006 6000 6857 2000 0004

with a note: "for Kuba"

 

 

Dziękujemy wszystkim za WSPARCIE

/ niedziela, 25 października 2020, 11:57
100.00 zł
/ sobota, 24 października 2020, 17:25
100.00 zł
/ sobota, 24 października 2020, 16:42
200.00 zł
/ sobota, 24 października 2020, 13:56
20.00 zł
/ sobota, 24 października 2020, 13:00
73.00 zł
/ sobota, 24 października 2020, 12:45
5.00 zł
/ piątek, 23 października 2020, 22:54
200.00 zł
/ piątek, 23 października 2020, 18:01
50.00 zł
Marysia Murawka / piątek, 23 października 2020, 17:34
200.00 zł
Kuba, powrotu do zdrowia. Marysia.
Marek Kłosowski / piątek, 23 października 2020, 16:16
500.00 zł
Dominika Szajewska / piątek, 23 października 2020, 11:55
200.00 zł
BARBARA Dach-Wadowska / piątek, 23 października 2020, 9:34
200.00 zł
Życzymy ci Jakub powrotu do zdrowia
/ piątek, 23 października 2020, 0:41
50.00 zł
/ czwartek, 22 października 2020, 21:17
3.00 zł
Małgorzata Maszkowska / czwartek, 22 października 2020, 14:38
150.00 zł
Wracaj szybko do zdrowia
/ czwartek, 22 października 2020, 11:23
50.00 zł
Karolina Ścibior-Wojtunik / środa, 21 października 2020, 21:03
20.00 zł
dla Kuby
/ środa, 21 października 2020, 19:48
5.00 zł
/ środa, 21 października 2020, 19:42
1961.00 zł
W dniach 13, 16 i 19.10.2020 r. w Szkole Podstawowej nr 5 im. 27 Pułku Piechoty w Rzeszowie została przeprowadzona zbiórka na rehabilitację dla Jakuba. Zebrano 1960,13 zł. Darczyńcom z całego serca dziękujemy.
/ środa, 21 października 2020, 18:28
100.00 zł
/ środa, 21 października 2020, 14:26
100.00 zł
/ środa, 21 października 2020, 11:37
100.00 zł
/ wtorek, 20 października 2020, 22:58
50.00 zł
/ wtorek, 20 października 2020, 22:55
20.00 zł
/ wtorek, 20 października 2020, 20:37
50.00 zł
Jan i Zofia K. / wtorek, 20 października 2020, 19:43
100.00 zł
/ wtorek, 20 października 2020, 12:05
50.00 zł
Justyna Telega / poniedziałek, 19 października 2020, 21:11
50.00 zł
/ poniedziałek, 19 października 2020, 21:06
200.00 zł
/ poniedziałek, 19 października 2020, 20:42
20.00 zł
Julka / poniedziałek, 19 października 2020, 20:23
10.00 zł
/ poniedziałek, 19 października 2020, 12:35
100.00 zł
/ poniedziałek, 19 października 2020, 11:57
20.00 zł
Sylwek Domański / poniedziałek, 19 października 2020, 11:46
20.00 zł
Trzymaj się Jakubie
/ poniedziałek, 19 października 2020, 9:01
50.00 zł
Wojciech / poniedziałek, 19 października 2020, 8:10
20.00 zł
Sebastian / poniedziałek, 19 października 2020, 6:06
50.00 zł
/ niedziela, 18 października 2020, 23:07
20.00 zł
/ niedziela, 18 października 2020, 21:57
100.00 zł
Walcz!
Michal Wrobel / niedziela, 18 października 2020, 21:19
200.00 zł
/ niedziela, 18 października 2020, 21:17
10.00 zł
Dużo zdrowia, niech bóg będzie z tobą! :)
Paweł K. / niedziela, 18 października 2020, 20:13
20.00 zł
Agnieszka Huzarska / niedziela, 18 października 2020, 15:11
50.00 zł
Józef Zaguła / niedziela, 18 października 2020, 11:54
200.00 zł
Kuba wracaj do zdrowia.
/ niedziela, 18 października 2020, 11:29
15.00 zł
/ niedziela, 18 października 2020, 11:03
200.00 zł
/ sobota, 17 października 2020, 23:53
100.00 zł
Wierzę mocno, że spotkamy się jeszcze na lotnisku. Dużo sił! Walcz o siebie! Marta
Oles / sobota, 17 października 2020, 22:14
500.00 zł
Ania / sobota, 17 października 2020, 21:09
50.00 zł
Łukasz JANEZKI / sobota, 17 października 2020, 20:23
50.00 zł
/ sobota, 17 października 2020, 18:41
100.00 zł
Powodzenia Kuba! <3
/ sobota, 17 października 2020, 16:23
20.00 zł
Magdalena / sobota, 17 października 2020, 15:59
20.00 zł
/ sobota, 17 października 2020, 15:22
20.00 zł
Beata / sobota, 17 października 2020, 11:33
20.00 zł
/ sobota, 17 października 2020, 1:10
20.00 zł
Trzymaj się i wracaj szybko do zdrowia!!!
Marek Klin / piątek, 16 października 2020, 22:27
100.00 zł
Przyjacielu, trzymam kciuki i życzę Ci szybkiego powrotu do zdrowia i realizacji marzeń .
/ piątek, 16 października 2020, 21:29
100.00 zł
/ piątek, 16 października 2020, 20:19
50.00 zł
Łukasz Makowski / piątek, 16 października 2020, 20:12
200.00 zł
Miałem podobny wypadek w Laszkach 5 lat temu. Dziś funkcjonuję prawie normalnie. Modlę się za Ciebie abyś też z tego wyszedł!
/ piątek, 16 października 2020, 19:46
20.00 zł
/ piątek, 16 października 2020, 19:32
100.00 zł
/ piątek, 16 października 2020, 19:27
50.00 zł
trzymaj się
Dariusz Borek / piątek, 16 października 2020, 18:14
500.00 zł
/ piątek, 16 października 2020, 18:00
5.00 zł
/ piątek, 16 października 2020, 17:44
20.00 zł
/ piątek, 16 października 2020, 17:43
20.00 zł
Lukasz / piątek, 16 października 2020, 17:06
100.00 zł
/ piątek, 16 października 2020, 15:50
20.00 zł
/ piątek, 16 października 2020, 13:54
50.00 zł
/ piątek, 16 października 2020, 13:53
20.00 zł
Barbara Pingot / piątek, 16 października 2020, 13:01
50.00 zł
/ piątek, 16 października 2020, 12:13
200.00 zł
Życzę dużo zdrowia i siły
Wioletta Spychała / piątek, 16 października 2020, 11:15
100.00 zł
/ piątek, 16 października 2020, 10:27
10.00 zł
/ piątek, 16 października 2020, 10:01
100.00 zł
MAŁGORZATA MICAŁ / piątek, 16 października 2020, 9:59
100.00 zł
Życzę powrotu do zdrowia
Agnieszka Osypanka / piątek, 16 października 2020, 9:14
50.00 zł
Dużo siły...dasz radę :)
Ewelina / piątek, 16 października 2020, 9:01
20.00 zł
Walcz chłopaku! Cuda się zdarzają. Za kilka lat bedziesz chodził juz jest sposob na zlamany kregoslup!
/ piątek, 16 października 2020, 6:38
200.00 zł
/ piątek, 16 października 2020, 1:04
20.00 zł
/ czwartek, 15 października 2020, 22:44
50.00 zł
Anna Żarów / czwartek, 15 października 2020, 22:33
150.00 zł
MSM Mielec
/ czwartek, 15 października 2020, 22:25
50.00 zł
/ czwartek, 15 października 2020, 22:18
100.00 zł
/ czwartek, 15 października 2020, 21:41
1.00 zł
/ czwartek, 15 października 2020, 21:40
50.00 zł
Jan Uss Wąsowicz / czwartek, 15 października 2020, 20:46
10.00 zł
/ czwartek, 15 października 2020, 20:35
20.00 zł
Kuba / czwartek, 15 października 2020, 18:12
20.00 zł
Marek Iwanski / czwartek, 15 października 2020, 16:37
50.00 zł
/ czwartek, 15 października 2020, 16:26
200.00 zł
Borówka Balcer / czwartek, 15 października 2020, 16:10
100.00 zł
Wracaj Kochany, zdrowiej! Mama młodego lotnika
Grześ / czwartek, 15 października 2020, 15:53
5.00 zł
/ czwartek, 15 października 2020, 15:46
50.00 zł
Łukasz Marzec / czwartek, 15 października 2020, 15:42
100.00 zł
/ czwartek, 15 października 2020, 14:58
50.00 zł
Wracaj do zdrowia.
/ czwartek, 15 października 2020, 14:52
40.00 zł
/ czwartek, 15 października 2020, 13:41
20.00 zł
/ czwartek, 15 października 2020, 13:33
50.00 zł
Trzymaj się, Jakub!!!
/ czwartek, 15 października 2020, 13:28
1.00 zł
/ czwartek, 15 października 2020, 13:26
20.00 zł
Szymon Stojanowski / czwartek, 15 października 2020, 12:33
50.00 zł
/ czwartek, 15 października 2020, 12:12
5.00 zł
/ czwartek, 15 października 2020, 12:04
10.00 zł
/ czwartek, 15 października 2020, 12:03
20.00 zł
/ czwartek, 15 października 2020, 11:50
20.00 zł
/ czwartek, 15 października 2020, 11:37
50.00 zł
/ czwartek, 15 października 2020, 11:02
200.00 zł
Trzymam kciuki!
/ czwartek, 15 października 2020, 10:58
20.00 zł
Beata / czwartek, 15 października 2020, 10:56
100.00 zł
Powodzenia
/ czwartek, 15 października 2020, 10:32
200.00 zł
ARKADIUSZ ZGONDEK / czwartek, 15 października 2020, 10:14
100.00 zł
Życzę szybkiego powrotu do zdrowia. Trzymam za Ciebie kciuki , trzymaj się , bądź dzielny i się nie poddawaj - walcz !!
/ czwartek, 15 października 2020, 9:44
20.00 zł
/ czwartek, 15 października 2020, 9:43
200.00 zł
/ czwartek, 15 października 2020, 9:08
20.00 zł
Trzymaj się Kuba i wracaj szybko na lotnisko
/ czwartek, 15 października 2020, 9:06
50.00 zł
Trymaj się i szybko wracaj do zdrowia!
/ czwartek, 15 października 2020, 9:06
50.00 zł
mars / czwartek, 15 października 2020, 8:38
20.00 zł
Waldemar Deuter / czwartek, 15 października 2020, 8:34
500.00 zł
/ czwartek, 15 października 2020, 8:33
20.00 zł
/ czwartek, 15 października 2020, 8:21
10.00 zł
Rafał Rzeszutek / czwartek, 15 października 2020, 8:15
50.00 zł
/ czwartek, 15 października 2020, 8:12
100.00 zł
/ czwartek, 15 października 2020, 7:21
50.00 zł
Aleksander Lis / czwartek, 15 października 2020, 5:47
100.00 zł
/ czwartek, 15 października 2020, 1:34
20.00 zł
Tomasz Kubiec / czwartek, 15 października 2020, 0:06
50.00 zł
Piotr Wacławski / środa, 14 października 2020, 23:30
100.00 zł
Dla Kuby
/ środa, 14 października 2020, 23:30
20.00 zł
/ środa, 14 października 2020, 23:13
2.00 zł
/ środa, 14 października 2020, 23:09
10.00 zł
/ środa, 14 października 2020, 23:06
20.00 zł
/ środa, 14 października 2020, 22:55
50.00 zł
/ środa, 14 października 2020, 22:43
50.00 zł
danuta ptak / środa, 14 października 2020, 22:37
100.00 zł
/ środa, 14 października 2020, 22:21
20.00 zł
/ środa, 14 października 2020, 22:19
10.00 zł
/ środa, 14 października 2020, 22:18
50.00 zł
Wracaj do zdrowia!
Jaroslaw Szuster / środa, 14 października 2020, 22:08
100.00 zł
/ środa, 14 października 2020, 22:08
20.00 zł
/ środa, 14 października 2020, 22:07
20.00 zł
/ środa, 14 października 2020, 22:04
20.00 zł
Artur Szuber / środa, 14 października 2020, 21:57
50.00 zł
Piotr Pluciński / środa, 14 października 2020, 21:56
200.00 zł
/ środa, 14 października 2020, 21:52
20.00 zł
/ środa, 14 października 2020, 21:45
20.00 zł
/ środa, 14 października 2020, 21:38
150.00 zł
/ środa, 14 października 2020, 21:36
5.00 zł
/ środa, 14 października 2020, 21:36
10.00 zł
Wiktor Lampart / środa, 14 października 2020, 21:14
20.00 zł
Powodzenia ;)
/ środa, 14 października 2020, 21:06
50.00 zł
/ środa, 14 października 2020, 20:44
100.00 zł
Jakub, WALCZ....! Wierzę w Ciebie!
/ środa, 14 października 2020, 19:58
50.00 zł
/ środa, 14 października 2020, 19:41
20.00 zł
/ środa, 14 października 2020, 19:39
50.00 zł
/ środa, 14 października 2020, 19:38
20.00 zł
Tomasz Kociubiński / środa, 14 października 2020, 19:33
10.00 zł
Adam Kawa / środa, 14 października 2020, 19:31
50.00 zł
/ środa, 14 października 2020, 18:06
50.00 zł
Aleksandra Żyła / środa, 14 października 2020, 18:04
10.00 zł
/ środa, 14 października 2020, 18:03
20.00 zł
/ środa, 14 października 2020, 17:59
15.00 zł
/ środa, 14 października 2020, 17:56
100.00 zł
/ środa, 14 października 2020, 16:51
5.00 zł
/ środa, 14 października 2020, 16:33
10.00 zł
Wracaj do zdrowia
/ środa, 14 października 2020, 15:50
10.00 zł
Irena Stępień / środa, 14 października 2020, 15:27
100.00 zł
Życzę zdrowia
Kamil Borkowski / środa, 14 października 2020, 14:58
50.00 zł
Wioletta Fijałkowska / środa, 14 października 2020, 13:33
100.00 zł
Justyna Guzek / środa, 14 października 2020, 13:17
20.00 zł
Irena Trzyna / środa, 14 października 2020, 12:47
200.00 zł
/ środa, 14 października 2020, 12:41
100.00 zł
/ środa, 14 października 2020, 12:21
20.00 zł
/ środa, 14 października 2020, 12:07
50.00 zł
Michał Mściwujewski / środa, 14 października 2020, 12:06
50.00 zł
Zdrówka Jakub
/ środa, 14 października 2020, 11:44
50.00 zł
/ środa, 14 października 2020, 11:42
10.00 zł
/ środa, 14 października 2020, 11:38
50.00 zł
/ środa, 14 października 2020, 11:12
20.00 zł
/ środa, 14 października 2020, 11:08
30.00 zł
/ środa, 14 października 2020, 11:07
20.00 zł
anna t / środa, 14 października 2020, 11:04
500.00 zł
Jakubowi i Rodzicom z miłością
/ środa, 14 października 2020, 11:03
50.00 zł
Joanna Nowak / środa, 14 października 2020, 10:48
200.00 zł
/ środa, 14 października 2020, 10:38
20.00 zł
MONIKA / środa, 14 października 2020, 10:28
20.00 zł
/ środa, 14 października 2020, 10:25
100.00 zł
ANGELIKA i TOMASZ GRYS / środa, 14 października 2020, 9:54
50.00 zł
Trzymamy kciuki żeby Jakub wrócił do zdrowia
Adrianna Szymańska / środa, 14 października 2020, 9:53
20.00 zł
Katarzyna Chrostowska / środa, 14 października 2020, 9:52
20.00 zł
/ środa, 14 października 2020, 9:48
10.00 zł
Monika / środa, 14 października 2020, 9:45
10.00 zł
/ środa, 14 października 2020, 9:39
20.00 zł
/ środa, 14 października 2020, 9:38
20.00 zł
Małgorzata Samołyk / środa, 14 października 2020, 9:38
50.00 zł
Dla Kuby-Walcz chłopaku
/ środa, 14 października 2020, 9:32
15.00 zł
/ środa, 14 października 2020, 9:25
50.00 zł
/ środa, 14 października 2020, 9:18
20.00 zł
/ środa, 14 października 2020, 9:14
100.00 zł
Walcz chłopaku, wyjdziesz z tego...
Jacek Klejnszmidt / środa, 14 października 2020, 9:07
20.00 zł
Jadwiga Szcząchor / środa, 14 października 2020, 8:43
10.00 zł
/ środa, 14 października 2020, 8:18
20.00 zł
Joanna Czajka / środa, 14 października 2020, 8:12
50.00 zł
/ środa, 14 października 2020, 7:59
50.00 zł
/ środa, 14 października 2020, 7:54
50.00 zł
/ środa, 14 października 2020, 7:41
20.00 zł
/ środa, 14 października 2020, 7:13
20.00 zł
Niech Bozia ma Ciebie w opiece ♥️
Anna Olech / środa, 14 października 2020, 6:45
20.00 zł
/ środa, 14 października 2020, 6:36
5.00 zł
Krzysztof Rzemieniec / środa, 14 października 2020, 6:36
10.00 zł
Ciepłe pozdrowienia
Gabriela Chmaj / środa, 14 października 2020, 0:15
20.00 zł
Dorota Ferry / wtorek, 13 października 2020, 23:54
20.00 zł
Trzymam kciuki pozdrawiam
/ wtorek, 13 października 2020, 23:41
5.00 zł
Wszystko się uda,trzeba wierzyć.
/ wtorek, 13 października 2020, 23:17
5.00 zł
Rura Musiał / wtorek, 13 października 2020, 22:58
30.00 zł
/ wtorek, 13 października 2020, 22:45
50.00 zł
/ wtorek, 13 października 2020, 22:37
10.00 zł
/ wtorek, 13 października 2020, 22:29
20.00 zł
Krystian / wtorek, 13 października 2020, 22:29
10.00 zł
Joanna J. / wtorek, 13 października 2020, 22:25
100.00 zł
/ wtorek, 13 października 2020, 22:05
20.00 zł
Sabina / wtorek, 13 października 2020, 21:59
20.00 zł
Bóg Cię ma w opiece. Będzie dobrze. Jeszcze wyjdzie słoneczko
/ wtorek, 13 października 2020, 21:52
15.00 zł
Aneta Aksamit / wtorek, 13 października 2020, 21:50
20.00 zł
/ wtorek, 13 października 2020, 21:45
20.00 zł
/ wtorek, 13 października 2020, 21:44
10.00 zł
/ wtorek, 13 października 2020, 21:44
20.00 zł
Kinga Tomaszek / wtorek, 13 października 2020, 21:43
10.00 zł
Tadeusz Peron / wtorek, 13 października 2020, 21:40
50.00 zł
Zdrowia , cierpliwości i wytrwałości Kuba .
Sebastian P / wtorek, 13 października 2020, 21:36
10.00 zł
/ wtorek, 13 października 2020, 21:35
3.00 zł
Damian H / wtorek, 13 października 2020, 21:28
300.00 zł
Wracaj do zdrowia
Kamil Bosak / wtorek, 13 października 2020, 21:22
100.00 zł
Trzymaj się Kuba. Obyś szybko powrócił do zdrowia! / kuzyn Marek z rodziną
Krystyna Bieniasz / wtorek, 13 października 2020, 20:10
100.00 zł
Dla Jakuba Cieleckiego
/ wtorek, 13 października 2020, 20:03
200.00 zł
/ wtorek, 13 października 2020, 19:52
10.00 zł
SYLWIA WOJTUSIK / wtorek, 13 października 2020, 19:27
1000.00 zł
Niech dobry Bóg ma Cię w swej opiece
Nauczyciele SP11 / wtorek, 13 października 2020, 19:02
1000.00 zł
Wracaj do zdrowia Jakub.
Antoni i Stanisława Sękiewicz / wtorek, 13 października 2020, 16:01
150.00 zł
Tak, czy inaczej będziesz szczęśliwy, tylko walcz o zdrowie ! Z całego serca życzymy (as)
Marcin Modzelewski / wtorek, 13 października 2020, 14:56
100.00 zł
/ wtorek, 13 października 2020, 14:20
50.00 zł
/ wtorek, 13 października 2020, 13:11
20.00 zł
/ wtorek, 13 października 2020, 11:43
20.00 zł
/ wtorek, 13 października 2020, 9:35
200.00 zł
zdrówka
Joanna Budzyńska / wtorek, 13 października 2020, 9:24
100.00 zł
Trzymamy kciuki
Paweł Homa / wtorek, 13 października 2020, 9:04
100.00 zł
Kuba wracaj do zdrowia!
MAGDA LALICKA-SZARGUT / wtorek, 13 października 2020, 8:52
20.00 zł
/ wtorek, 13 października 2020, 8:34
20.00 zł
zdrówka i wytrwałości
Ryszard Machnica / wtorek, 13 października 2020, 7:19
20.00 zł
zdrowia życzę
Ma / poniedziałek, 12 października 2020, 23:19
50.00 zł
/ poniedziałek, 12 października 2020, 23:02
20.00 zł
/ poniedziałek, 12 października 2020, 22:35
566.00 zł
W Zespole Szkół Zakładu Doskonalenia Zawodowego im. Tadeusza Kościuszki w Rzeszowie przeprowadzono zbiórkę dla Jakuba. Zebrano kwotę 565,75 zł. Zbiórkę wykonały Klaudia Kuszka, Martyna Pruchnik i Natalia Betyna pod opieką księdza Wojciecha Środonia. Darczyńcom oraz zbierającym serdecznie dziękujemy.
Magdalena Tobiasz / poniedziałek, 12 października 2020, 21:56
50.00 zł
/ poniedziałek, 12 października 2020, 21:56
20.00 zł
/ poniedziałek, 12 października 2020, 21:55
100.00 zł
/ poniedziałek, 12 października 2020, 21:32
20.00 zł
Henryk Małecki / poniedziałek, 12 października 2020, 21:30
200.00 zł
Jolanta Nowak / poniedziałek, 12 października 2020, 20:49
100.00 zł
Szybkiego powrotu do zdrowia!
Mateusz ŚLĘZAK / poniedziałek, 12 października 2020, 20:39
20.00 zł
Zofia Kochan / poniedziałek, 12 października 2020, 20:38
100.00 zł
/ poniedziałek, 12 października 2020, 19:39
20.00 zł
Kamil / poniedziałek, 12 października 2020, 19:32
10.00 zł
Ania Gałas / poniedziałek, 12 października 2020, 19:24
150.00 zł
Bartosz Kokot / poniedziałek, 12 października 2020, 18:46
150.00 zł
Pozdrowienia od ekipy Barts Store!
/ poniedziałek, 12 października 2020, 18:22
100.00 zł
Paweł / poniedziałek, 12 października 2020, 18:14
50.00 zł
/ poniedziałek, 12 października 2020, 18:05
50.00 zł
grzegorz maliczowski / poniedziałek, 12 października 2020, 17:56
50.00 zł
Jako pracownik PGE Dystrybucja chcę wesprzeć finansowo potrzebującego. Ale pragnę szczególnie Ciebie Jakubie jak i Twoją rodzinę zapewnić, że przez jakiekolwiek doświadczenie przyszłoby nam przejść, warto przejść z Jezusem, bo On może wszystko. "Albowiem sądzę, że utrapienia teraźniejszego czasu nic nie znaczą w porównaniu z chwałą, która ma się nam objawić". Pozdrawiam w Bogu.
Patrycja / poniedziałek, 12 października 2020, 16:22
20.00 zł
Krystian Ficek / poniedziałek, 12 października 2020, 15:56
50.00 zł
Franciszek i Elżbieta Winiarz / poniedziałek, 12 października 2020, 15:56
300.00 zł
Zuzanna / poniedziałek, 12 października 2020, 15:34
50.00 zł
Uczniowie Zespołu Szkół nr 3 w Rzeszowie / poniedziałek, 12 października 2020, 15:25
795.00 zł
Zbiórka zorganizowana przez Samorząd Uczniowski.
Magda Budzisz / poniedziałek, 12 października 2020, 15:19
20.00 zł
/ poniedziałek, 12 października 2020, 13:54
50.00 zł
Edyta Romaniuk / poniedziałek, 12 października 2020, 13:08
50.00 zł
Powrotu do zdrowia i wytrwałości
Martyna Guzik / poniedziałek, 12 października 2020, 12:55
100.00 zł
Andrzej Syroka / poniedziałek, 12 października 2020, 12:55
100.00 zł
Marek Początek / poniedziałek, 12 października 2020, 12:18
200.00 zł
/ poniedziałek, 12 października 2020, 12:01
50.00 zł
Józef Kula / poniedziałek, 12 października 2020, 9:19
100.00 zł
Życzę zdrowia
/ poniedziałek, 12 października 2020, 8:30
50.00 zł
Z lotniska w Mielcu, Zdrowia!
/ poniedziałek, 12 października 2020, 7:39
50.00 zł
/ poniedziałek, 12 października 2020, 7:30
100.00 zł
Trzymam kciuki!!!
/ poniedziałek, 12 października 2020, 7:28
100.00 zł
Stefan i Anna Żarów / niedziela, 11 października 2020, 23:09
200.00 zł
Anna Żarów / niedziela, 11 października 2020, 23:02
220.00 zł
MSM Mielec
Lidia / niedziela, 11 października 2020, 22:24
30.00 zł
/ niedziela, 11 października 2020, 22:22
200.00 zł
/ niedziela, 11 października 2020, 22:06
100.00 zł
/ niedziela, 11 października 2020, 21:39
50.00 zł
/ niedziela, 11 października 2020, 20:35
50.00 zł
Sylwia Dworak / niedziela, 11 października 2020, 20:33
100.00 zł
/ niedziela, 11 października 2020, 20:32
20.00 zł
Dariusz Jędruszczak / niedziela, 11 października 2020, 20:30
100.00 zł
Krzysztof / niedziela, 11 października 2020, 20:13
100.00 zł
Grażyna Pater / niedziela, 11 października 2020, 19:47
200.00 zł
/ niedziela, 11 października 2020, 19:06
20.00 zł
/ niedziela, 11 października 2020, 17:35
20.00 zł
Patrycja i Paweł Kosz / niedziela, 11 października 2020, 13:18
50.00 zł
Dasz radę Kuba
/ niedziela, 11 października 2020, 12:37
100.00 zł
Wiara czyni cuda
Danuta Szafran / niedziela, 11 października 2020, 12:08
50.00 zł
/ niedziela, 11 października 2020, 7:33
100.00 zł
Jakub Cena / niedziela, 11 października 2020, 7:23
50.00 zł
Niech Cie Bóg ma w swojej opiece mlody pasjonacie!
/ niedziela, 11 października 2020, 0:02
50.00 zł
/ sobota, 10 października 2020, 23:30
20.00 zł
Monika Duda / sobota, 10 października 2020, 21:31
20.00 zł
Barbara T / sobota, 10 października 2020, 21:28
100.00 zł
/ sobota, 10 października 2020, 20:50
5.00 zł
Natalia Pięta / sobota, 10 października 2020, 19:53
100.00 zł
/ sobota, 10 października 2020, 19:28
50.00 zł
/ sobota, 10 października 2020, 19:02
20.00 zł
Halina Rogozińska / sobota, 10 października 2020, 18:52
200.00 zł
Jakub Urban / sobota, 10 października 2020, 15:57
50.00 zł
Wyjdziesz z tego, do zobaczenia w powietrzu!
Katarzyna Płoszaj - Kloc / sobota, 10 października 2020, 14:03
100.00 zł
/ sobota, 10 października 2020, 13:14
50.00 zł
Życzę powrotu do zdrowia.
/ sobota, 10 października 2020, 13:01
5.00 zł
Krzysztof Panek / sobota, 10 października 2020, 10:31
50.00 zł
/ sobota, 10 października 2020, 7:53
30.00 zł
/ sobota, 10 października 2020, 7:36
50.00 zł
Trzymaj się ✈️✈️✈️
Natalia Bołba / sobota, 10 października 2020, 6:51
50.00 zł
/ sobota, 10 października 2020, 4:42
100.00 zł
M / sobota, 10 października 2020, 1:26
50.00 zł
Aneta / sobota, 10 października 2020, 0:30
100.00 zł
Trzymamy kciuki
Anna Dziedzic / piątek, 9 października 2020, 23:26
50.00 zł
/ piątek, 9 października 2020, 22:55
30.00 zł
/ piątek, 9 października 2020, 22:03
50.00 zł
/ piątek, 9 października 2020, 21:41
20.00 zł
Karolina Majer / piątek, 9 października 2020, 20:57
100.00 zł
Marek Krawczyk / piątek, 9 października 2020, 20:55
500.00 zł
/ piątek, 9 października 2020, 20:32
50.00 zł
/ piątek, 9 października 2020, 20:18
50.00 zł
Kuba, obyś wrócił do zdrowia Tego Ci życzę z całego serca No i do latania, bo to cudowne uczucie. Bądź wytrwały, wierz że się uda i będzie dobrze
Monika / piątek, 9 października 2020, 20:01
50.00 zł
/ piątek, 9 października 2020, 19:45
100.00 zł
Prezent M.D
Michał M / piątek, 9 października 2020, 19:31
190.00 zł
Wioletta G / piątek, 9 października 2020, 19:25
50.00 zł
/ piątek, 9 października 2020, 19:13
50.00 zł
/ piątek, 9 października 2020, 17:50
10.00 zł
/ piątek, 9 października 2020, 16:38
20.00 zł
/ piątek, 9 października 2020, 14:05
500.00 zł
/ piątek, 9 października 2020, 13:54
200.00 zł
/ piątek, 9 października 2020, 13:45
200.00 zł
/ piątek, 9 października 2020, 13:25
150.00 zł
/ piątek, 9 października 2020, 11:59
50.00 zł
szybkiego powrotu do zdrowia
/ piątek, 9 października 2020, 11:45
50.00 zł
/ piątek, 9 października 2020, 10:05
50.00 zł
/ piątek, 9 października 2020, 10:03
100.00 zł
Walcz Chłopie!!! :)
K W / piątek, 9 października 2020, 9:02
50.00 zł
Paweł Serwatko / piątek, 9 października 2020, 8:19
50.00 zł
Oczywiście dokładam się. Życzę jak najszybszego powrotu do zdrowia.
MONIKA Słowik / piątek, 9 października 2020, 7:32
50.00 zł
Dużo zdrówka
Beata Jońca / piątek, 9 października 2020, 7:31
50.00 zł
Dużo zdrowia dla Ciebie ❤️
Lukson / piątek, 9 października 2020, 7:21
50.00 zł
Dużo zdrowia życzy PGE Systemy!
/ piątek, 9 października 2020, 6:32
50.00 zł
Wiolka / czwartek, 8 października 2020, 22:31
50.00 zł
/ czwartek, 8 października 2020, 22:30
50.00 zł
Zdrówka z całego serca ❤️
/ czwartek, 8 października 2020, 21:47
50.00 zł
/ czwartek, 8 października 2020, 21:42
10.00 zł
Anna Ożyło / czwartek, 8 października 2020, 21:35
50.00 zł
Wałcz chlopaku
Tomasz Madej / czwartek, 8 października 2020, 21:12
100.00 zł
szybkiego powrotu do zdrowia!!!
/ czwartek, 8 października 2020, 21:06
100.00 zł
Piotr Zięba / czwartek, 8 października 2020, 19:47
50.00 zł
Z całego serca życzę zdrowia.
/ czwartek, 8 października 2020, 19:25
200.00 zł
Maciej Niemiec / czwartek, 8 października 2020, 18:53
100.00 zł
Anna Q / czwartek, 8 października 2020, 18:52
100.00 zł
Ewa Filipowicz / czwartek, 8 października 2020, 18:47
150.00 zł
Błoński / czwartek, 8 października 2020, 18:19
20.00 zł
WJB
Zenon / czwartek, 8 października 2020, 18:14
100.00 zł
Marcin G / czwartek, 8 października 2020, 18:09
50.00 zł
/ czwartek, 8 października 2020, 16:55
100.00 zł
Trzymam kciuki, wierzę, że się uda . :)
/ czwartek, 8 października 2020, 16:03
100.00 zł
Kuba walcz!!!
Jacek Suska / czwartek, 8 października 2020, 15:52
100.00 zł
Z całego serca życzę Kubie powrotu do pełnego zdrowia. Trzymam mocno kciuki!
/ czwartek, 8 października 2020, 15:26
50.00 zł
/ czwartek, 8 października 2020, 15:19
50.00 zł
Marek Hendrysiak / czwartek, 8 października 2020, 14:56
20.00 zł
/ czwartek, 8 października 2020, 14:51
50.00 zł
Przemysław Wiesiołek / czwartek, 8 października 2020, 14:46
30.00 zł
Adam Zieliński / czwartek, 8 października 2020, 14:30
500.00 zł
/ czwartek, 8 października 2020, 14:03
20.00 zł
Małgorzata M. / czwartek, 8 października 2020, 14:02
200.00 zł
Kubuś walcz!!!
/ czwartek, 8 października 2020, 13:58
50.00 zł
/ czwartek, 8 października 2020, 13:56
20.00 zł
/ czwartek, 8 października 2020, 13:54
40.00 zł
Jerzy Szatkowski / czwartek, 8 października 2020, 13:45
100.00 zł
/ czwartek, 8 października 2020, 13:43
20.00 zł
Życzę powrotu do zdrowia.
/ czwartek, 8 października 2020, 13:42
50.00 zł
Kasia Brudnicka / czwartek, 8 października 2020, 13:42
50.00 zł
/ czwartek, 8 października 2020, 13:38
20.00 zł
Dariusz Pawlak / czwartek, 8 października 2020, 13:38
200.00 zł
Mariusz Brzozowski / czwartek, 8 października 2020, 13:33
20.00 zł
Marcin Ludew / czwartek, 8 października 2020, 13:30
50.00 zł
/ czwartek, 8 października 2020, 13:28
20.00 zł
/ czwartek, 8 października 2020, 13:27
50.00 zł
/ czwartek, 8 października 2020, 13:23
20.00 zł
Trzymam kciuki za powrót Jakuba do zdrowia.
/ czwartek, 8 października 2020, 13:23
30.00 zł
Modlę się za całą Rodzinę
/ czwartek, 8 października 2020, 13:22
50.00 zł
/ czwartek, 8 października 2020, 13:21
50.00 zł
Małgorzata H / czwartek, 8 października 2020, 13:21
200.00 zł
/ czwartek, 8 października 2020, 13:19
50.00 zł
Marcin Zbrożek / czwartek, 8 października 2020, 13:16
100.00 zł
/ czwartek, 8 października 2020, 13:16
50.00 zł
/ czwartek, 8 października 2020, 13:15
20.00 zł
Szymon Dybczak / czwartek, 8 października 2020, 13:15
50.00 zł
Powodzenia!
/ czwartek, 8 października 2020, 13:14
100.00 zł
Kasia Dzianach / czwartek, 8 października 2020, 13:14
50.00 zł
/ czwartek, 8 października 2020, 13:14
50.00 zł
Mariusz P / czwartek, 8 października 2020, 12:51
200.00 zł
MIROSŁAW DANILCZUK / czwartek, 8 października 2020, 11:50
200.00 zł
Kubuś trzymaj się, do zobaczenia.
/ czwartek, 8 października 2020, 11:12
100.00 zł
Marta Szala / czwartek, 8 października 2020, 10:22
100.00 zł
Barbara Kordas / czwartek, 8 października 2020, 10:01
600.00 zł
Kuba, szybkiego powrotu do zdrowia!.... wspieram w modlitwie. Ciocia Basia.
/ czwartek, 8 października 2020, 9:40
100.00 zł
/ czwartek, 8 października 2020, 9:32
20.00 zł
/ czwartek, 8 października 2020, 9:20
50.00 zł
/ czwartek, 8 października 2020, 9:05
100.00 zł
Błogosławieństwa Bożego!!!
/ czwartek, 8 października 2020, 8:32
20.00 zł
/ czwartek, 8 października 2020, 8:24
20.00 zł
/ czwartek, 8 października 2020, 8:19
50.00 zł
/ czwartek, 8 października 2020, 8:13
50.00 zł
/ czwartek, 8 października 2020, 8:09
20.00 zł
Emilia Bukowińska / czwartek, 8 października 2020, 7:02
10.00 zł
/ czwartek, 8 października 2020, 6:48
20.00 zł
Seba / czwartek, 8 października 2020, 0:10
10.00 zł
Patryk Kozek / środa, 7 października 2020, 23:59
100.00 zł
Pamiętam Kubę ze szkoły, trzymam kciuki za jego powrót do zdrowia i lotnictwa. Pozdrawiam Patryk awionik
/ środa, 7 października 2020, 22:35
10.00 zł
Kubuś, dasz radę. Wierzymy w ciebie.
/ środa, 7 października 2020, 22:28
20.00 zł
Il Presidente / środa, 7 października 2020, 21:17
20.00 zł
Il Presidente
Konrad Ż. / środa, 7 października 2020, 21:01
100.00 zł
/ środa, 7 października 2020, 21:00
3973.00 zł
W dniu 7 października 2020 r. w III Liceum Ogólnokształcącym im. Cypriana Kamila Norwida w Rzeszowie została przeprowadzona zbiórka na pomoc w leczeniu Jakuba Cieleckiego podopiecznego Fundacji Pod Skrzydłami Anioła. Zebrano 3972,70
Agnieszka Kubicz / środa, 7 października 2020, 20:56
500.00 zł
darowizna
Mirosław Cielecki / środa, 7 października 2020, 20:51
100.00 zł
/ środa, 7 października 2020, 20:28
20.00 zł
Joanna Szczepanik / środa, 7 października 2020, 20:23
20.00 zł
/ środa, 7 października 2020, 19:37
20.00 zł
/ środa, 7 października 2020, 19:06
50.00 zł
/ środa, 7 października 2020, 18:59
50.00 zł
/ środa, 7 października 2020, 18:59
10.00 zł
Dorota / środa, 7 października 2020, 18:28
20.00 zł
Aniela Więckowska / środa, 7 października 2020, 18:02
20.00 zł
Zdrowia, uda ci się! ❤️
/ środa, 7 października 2020, 17:43
50.00 zł
Adrian Cieśla / środa, 7 października 2020, 17:35
20.00 zł
JOANNA DŁUGOSZ / środa, 7 października 2020, 16:26
200.00 zł
dla Kuby - trzymamy kciuki
/ środa, 7 października 2020, 15:10
3000.00 zł
Do zobaczenia w powietrzu . Dasz Rady !
/ środa, 7 października 2020, 14:58
50.00 zł
/ środa, 7 października 2020, 14:52
15.00 zł
/ środa, 7 października 2020, 14:23
10.00 zł
/ środa, 7 października 2020, 13:57
1000.00 zł
/ środa, 7 października 2020, 13:49
20.00 zł
Trzymaj się Jakub!!!
Patryk Dryja / środa, 7 października 2020, 13:36
50.00 zł
/ środa, 7 października 2020, 13:35
50.00 zł
/ środa, 7 października 2020, 12:59
100.00 zł
Justyna Sowińska / środa, 7 października 2020, 12:51
50.00 zł
/ środa, 7 października 2020, 12:44
20.00 zł
/ środa, 7 października 2020, 12:44
20.00 zł
/ środa, 7 października 2020, 12:39
8.00 zł
Jakub Geroń / środa, 7 października 2020, 12:14
50.00 zł
Jak najszybszego powrotu do zdrowia!!!
/ środa, 7 października 2020, 11:34
300.00 zł
Aneta Opalińska-Szpala / środa, 7 października 2020, 11:27
100.00 zł
/ środa, 7 października 2020, 11:15
20.00 zł
/ środa, 7 października 2020, 11:01
20.00 zł
Wspieram , moja córka też jest w tej szkole na lotnictwie więc tym bardziej
Kuba Groblewski / środa, 7 października 2020, 10:38
50.00 zł
/ środa, 7 października 2020, 9:40
20.00 zł
/ środa, 7 października 2020, 9:24
20.00 zł
Szybkiego powrotu do zdrowia!
/ środa, 7 października 2020, 9:08
100.00 zł
/ środa, 7 października 2020, 8:37
100.00 zł
/ środa, 7 października 2020, 8:30
20.00 zł
/ środa, 7 października 2020, 8:21
20.00 zł
/ środa, 7 października 2020, 0:01
50.00 zł
/ wtorek, 6 października 2020, 23:24
5.00 zł
Bo w końcu każda złotówka się liczy
/ wtorek, 6 października 2020, 23:04
1.00 zł
Zdrowia trzymam kciuki
/ wtorek, 6 października 2020, 22:51
100.00 zł
Mateusz Dydek / wtorek, 6 października 2020, 22:18
20.00 zł
Trzymaj się!
/ wtorek, 6 października 2020, 21:16
20.00 zł
/ wtorek, 6 października 2020, 20:57
100.00 zł
/ wtorek, 6 października 2020, 20:55
10.00 zł
/ wtorek, 6 października 2020, 20:45
20.00 zł
Aga U. / wtorek, 6 października 2020, 20:12
200.00 zł
Bartosz Rysz / wtorek, 6 października 2020, 20:11
10.00 zł
Powodzenia stary ;)
/ wtorek, 6 października 2020, 20:05
50.00 zł
/ wtorek, 6 października 2020, 19:27
5.00 zł
Marcelina Sączawa / wtorek, 6 października 2020, 19:20
15.00 zł
Lucyna Stawarz / wtorek, 6 października 2020, 19:18
50.00 zł
/ wtorek, 6 października 2020, 18:52
10.00 zł
/ wtorek, 6 października 2020, 18:44
100.00 zł
Iwona Szawan / wtorek, 6 października 2020, 18:23
100.00 zł
Z życzeniami zdrowia❤Józef i Stanisława Początek
Dominik Szewczyk / wtorek, 6 października 2020, 17:32
50.00 zł
/ wtorek, 6 października 2020, 17:02
3.00 zł
Trzymaj się
/ wtorek, 6 października 2020, 16:49
2.00 zł
/ wtorek, 6 października 2020, 16:02
20.00 zł
Zdrowia, tylko i aż
/ wtorek, 6 października 2020, 15:28
200.00 zł
Mirosław Król / wtorek, 6 października 2020, 15:25
500.00 zł
Trzymaj się Kuba
/ wtorek, 6 października 2020, 15:23
70.00 zł
Będzie tylko lepiej❤️
/ wtorek, 6 października 2020, 14:36
50.00 zł
/ wtorek, 6 października 2020, 14:29
20.00 zł
Trzymaj się!
/ wtorek, 6 października 2020, 14:23
20.00 zł
Powodzenia
Julia Mac / wtorek, 6 października 2020, 14:19
120.00 zł
/ wtorek, 6 października 2020, 12:15
500.00 zł
/ wtorek, 6 października 2020, 11:56
20.00 zł
Wracaj do zdrowia
/ wtorek, 6 października 2020, 11:38
20.00 zł
/ wtorek, 6 października 2020, 10:46
50.00 zł
/ wtorek, 6 października 2020, 10:11
50.00 zł
/ wtorek, 6 października 2020, 8:32
50.00 zł
Tomasz kałat / poniedziałek, 5 października 2020, 22:25
100.00 zł
Trzymaj się. Będzie lepiej
/ poniedziałek, 5 października 2020, 21:21
5.00 zł
Ania / poniedziałek, 5 października 2020, 20:53
500.00 zł
/ poniedziałek, 5 października 2020, 20:42
1.00 zł
/ poniedziałek, 5 października 2020, 19:34
20.00 zł
Konrad Korpik / poniedziałek, 5 października 2020, 18:24
100.00 zł
/ poniedziałek, 5 października 2020, 18:09
100.00 zł
Joanna Motyka / poniedziałek, 5 października 2020, 18:09
20.00 zł
Sebastian / poniedziałek, 5 października 2020, 18:04
2.00 zł
Wracaj do zdrowia pozdro
/ poniedziałek, 5 października 2020, 17:51
20.00 zł
Jacek Suder / poniedziałek, 5 października 2020, 14:34
50.00 zł
/ poniedziałek, 5 października 2020, 14:32
20.00 zł
/ poniedziałek, 5 października 2020, 14:23
200.00 zł
Marek Ż / poniedziałek, 5 października 2020, 13:52
500.00 zł
/ poniedziałek, 5 października 2020, 13:25
50.00 zł
/ poniedziałek, 5 października 2020, 13:24
100.00 zł
/ poniedziałek, 5 października 2020, 13:22
40.00 zł
Tomasz Przyboś / poniedziałek, 5 października 2020, 13:12
1000.00 zł
Marta Rakoczy / poniedziałek, 5 października 2020, 13:01
10.00 zł
/ poniedziałek, 5 października 2020, 12:50
100.00 zł
A / poniedziałek, 5 października 2020, 12:20
20.00 zł
Toamsz Czarnota / poniedziałek, 5 października 2020, 12:01
20.00 zł
Wszytko będzie dobrze
/ poniedziałek, 5 października 2020, 11:34
100.00 zł
AG / poniedziałek, 5 października 2020, 10:20
50.00 zł
Robert Polut / poniedziałek, 5 października 2020, 9:26
100.00 zł
/ poniedziałek, 5 października 2020, 9:16
50.00 zł
Kuba Przezdzik / poniedziałek, 5 października 2020, 9:12
50.00 zł
/ poniedziałek, 5 października 2020, 8:57
100.00 zł
Ciocia Stasia
/ poniedziałek, 5 października 2020, 8:54
20.00 zł
/ poniedziałek, 5 października 2020, 8:53
100.00 zł
/ poniedziałek, 5 października 2020, 8:30
20.00 zł
Marzanna Woźniak / poniedziałek, 5 października 2020, 8:28
50.00 zł
Robert / poniedziałek, 5 października 2020, 8:26
20.00 zł
/ poniedziałek, 5 października 2020, 8:25
100.00 zł
MONIKA GADECKA / poniedziałek, 5 października 2020, 8:25
50.00 zł
/ poniedziałek, 5 października 2020, 8:23
20.00 zł
/ poniedziałek, 5 października 2020, 8:05
50.00 zł
Jan U / poniedziałek, 5 października 2020, 7:30
50.00 zł
Trzymajcie się i nie poddawajcie. Boże pomocy życzę. Znajomy z Dystrybucji
Filomena / poniedziałek, 5 października 2020, 7:13
100.00 zł
/ poniedziałek, 5 października 2020, 0:26
30.00 zł
/ poniedziałek, 5 października 2020, 0:01
10.00 zł
Agata Korszla / niedziela, 4 października 2020, 23:19
20.00 zł
Bogdan Falkiewicz / niedziela, 4 października 2020, 22:18
50.00 zł
Wierzę że wyzdrowiejesz
/ niedziela, 4 października 2020, 22:13
20.00 zł
/ niedziela, 4 października 2020, 21:29
10.00 zł
zdrowia!
Monika Świątek-Bień / niedziela, 4 października 2020, 21:22
100.00 zł
/ niedziela, 4 października 2020, 21:20
10.00 zł
/ niedziela, 4 października 2020, 21:01
10.00 zł
Krzysztof Grochowski / niedziela, 4 października 2020, 20:53
50.00 zł
/ niedziela, 4 października 2020, 20:41
50.00 zł
/ niedziela, 4 października 2020, 20:32
50.00 zł
Życzę dużo zdrowia i wytrwałości.
Andrzej Kordas / niedziela, 4 października 2020, 20:28
100.00 zł
Adela Król / niedziela, 4 października 2020, 20:23
50.00 zł
/ niedziela, 4 października 2020, 20:00
20.00 zł
Piotr Szyszka / niedziela, 4 października 2020, 19:59
150.00 zł
/ niedziela, 4 października 2020, 19:37
100.00 zł
/ niedziela, 4 października 2020, 19:24
50.00 zł
/ niedziela, 4 października 2020, 18:43
50.00 zł
Kuba wracaj do zdrowia
Wiesław Marek / niedziela, 4 października 2020, 18:33
50.00 zł
Patryk Skowron / niedziela, 4 października 2020, 18:17
50.00 zł
/ niedziela, 4 października 2020, 18:08
300.00 zł
Renata KARABIN / niedziela, 4 października 2020, 17:37
50.00 zł
Trzymam kciuki
/ niedziela, 4 października 2020, 17:15
10.00 zł
Jagoda Niski / niedziela, 4 października 2020, 16:51
20.00 zł
/ niedziela, 4 października 2020, 16:25
50.00 zł
Powodzenia!
/ niedziela, 4 października 2020, 15:41
50.00 zł
Dasz radę !
/ niedziela, 4 października 2020, 15:36
50.00 zł
/ niedziela, 4 października 2020, 15:26
100.00 zł
trzymam kciuki i przesyłam swoją intencję...proszę nie tracić nadziei
Jacek Stryczek / niedziela, 4 października 2020, 15:08
150.00 zł
Trzymaj sie <3
/ niedziela, 4 października 2020, 14:26
20.00 zł
/ niedziela, 4 października 2020, 13:12
100.00 zł
Powodzenia i trzymam kciuki
/ niedziela, 4 października 2020, 12:58
200.00 zł
/ niedziela, 4 października 2020, 12:15
20.00 zł
/ niedziela, 4 października 2020, 11:50
50.00 zł
/ niedziela, 4 października 2020, 11:49
20.00 zł
Celina i Kazimierz Wdowiak / niedziela, 4 października 2020, 10:38
100.00 zł
/ niedziela, 4 października 2020, 10:20
20.00 zł
/ niedziela, 4 października 2020, 9:53
20.00 zł
/ niedziela, 4 października 2020, 9:15
20.00 zł
/ niedziela, 4 października 2020, 9:05
10.00 zł
Ewa Sosnowy / niedziela, 4 października 2020, 8:15
50.00 zł
/ niedziela, 4 października 2020, 7:49
50.00 zł
/ niedziela, 4 października 2020, 7:06
20.00 zł
Bartosz Wawrzkiewicz / niedziela, 4 października 2020, 2:00
50.00 zł
Grzegorz Banachowski / sobota, 3 października 2020, 23:52
100.00 zł
/ sobota, 3 października 2020, 23:11
50.00 zł
/ sobota, 3 października 2020, 21:59
10.00 zł
/ sobota, 3 października 2020, 21:49
20.00 zł
Adam Dytko / sobota, 3 października 2020, 21:49
100.00 zł
Do boju ! Wracaj szybko.
/ sobota, 3 października 2020, 21:44
100.00 zł
/ sobota, 3 października 2020, 21:37
30.00 zł
Ilona Krzywkowska / sobota, 3 października 2020, 20:28
200.00 zł
/ sobota, 3 października 2020, 20:27
100.00 zł
Klaudia Bartoszek / sobota, 3 października 2020, 19:54
200.00 zł
Kacper Mikołajczyk / sobota, 3 października 2020, 19:47
50.00 zł
/ sobota, 3 października 2020, 19:37
20.00 zł
Zdrowiej, by spełniać swoje marzenia !
/ sobota, 3 października 2020, 19:33
50.00 zł
Dla Ikara.
Rafał / sobota, 3 października 2020, 19:31
50.00 zł
/ sobota, 3 października 2020, 19:23
5.00 zł
/ sobota, 3 października 2020, 19:06
10.00 zł
/ sobota, 3 października 2020, 18:45
100.00 zł
Lucyna Broda / sobota, 3 października 2020, 18:00
20.00 zł
/ sobota, 3 października 2020, 17:10
50.00 zł
/ sobota, 3 października 2020, 16:41
100.00 zł
Agnieszka Majcher / sobota, 3 października 2020, 15:34
100.00 zł
Szybkiego powrotu do zdrowia życzę
/ sobota, 3 października 2020, 14:58
20.00 zł
Wojciech / sobota, 3 października 2020, 14:45
50.00 zł
/ sobota, 3 października 2020, 14:19
5.00 zł
/ sobota, 3 października 2020, 14:02
200.00 zł
Zrobilem to ! zyczenia przez Wioletta Cielecka <3
/ sobota, 3 października 2020, 13:16
50.00 zł
/ sobota, 3 października 2020, 12:36
20.00 zł
Mateusz Chmura / sobota, 3 października 2020, 12:29
250.00 zł
Trzymamy kciuki!
/ sobota, 3 października 2020, 11:51
5.00 zł
Aleksandra Mrozowska / sobota, 3 października 2020, 11:02
500.00 zł
Życzę z całego serca, by Wam się udało.
Agnieszka Rudy / sobota, 3 października 2020, 10:55
50.00 zł
/ sobota, 3 października 2020, 10:45
50.00 zł
Jakub dasz radę :)
Urszula Orzechowska / sobota, 3 października 2020, 10:33
50.00 zł
Andrzej Tereszkiewicz / sobota, 3 października 2020, 10:20
50.00 zł
Powodzenia
/ sobota, 3 października 2020, 10:17
200.00 zł
/ sobota, 3 października 2020, 9:44
20.00 zł
/ sobota, 3 października 2020, 9:43
20.00 zł
Halina SOŁEK / sobota, 3 października 2020, 9:25
50.00 zł
Angelika / sobota, 3 października 2020, 8:53
100.00 zł
Sebastian Syrek / sobota, 3 października 2020, 6:16
200.00 zł
Paweł Kundera / sobota, 3 października 2020, 1:14
100.00 zł
Urszula Zarzecka / sobota, 3 października 2020, 0:09
50.00 zł
Klaudia Osękowska / piątek, 2 października 2020, 23:55
200.00 zł
Kuba dasz radę! Bardzo cenie Ciebie i brata. Uzbieracie kwotę i bedzie tylko lepiej.
Joanna Szczupiel / piątek, 2 października 2020, 23:53
100.00 zł
/ piątek, 2 października 2020, 22:58
100.00 zł
/ piątek, 2 października 2020, 22:46
50.00 zł
Piotrek / piątek, 2 października 2020, 22:33
50.00 zł
Wracaj do zdrowia Kuba!
/ piątek, 2 października 2020, 21:47
20.00 zł
Tomasz Cierech / piątek, 2 października 2020, 21:46
200.00 zł
/ piątek, 2 października 2020, 21:25
50.00 zł
/ piątek, 2 października 2020, 21:15
50.00 zł
Katarzyna Osika / piątek, 2 października 2020, 21:14
200.00 zł
Powodzenia
/ piątek, 2 października 2020, 20:56
200.00 zł
Karolina Kosmacz / piątek, 2 października 2020, 20:41
20.00 zł
Oskar Król / piątek, 2 października 2020, 20:24
5.00 zł
Powodzonka!
Joanna Tomczyk / piątek, 2 października 2020, 20:22
200.00 zł
/ piątek, 2 października 2020, 20:13
10.00 zł
Łukasz / piątek, 2 października 2020, 20:02
200.00 zł
Kuba wracaj do zdrowia!
/ piątek, 2 października 2020, 20:00
20.00 zł
Kinga Kornaga / piątek, 2 października 2020, 19:47
50.00 zł
/ piątek, 2 października 2020, 19:32
100.00 zł
Wiesława Dębska / piątek, 2 października 2020, 19:26
100.00 zł
/ piątek, 2 października 2020, 19:17
50.00 zł
/ piątek, 2 października 2020, 19:15
50.00 zł
Zdrowiej chłopie.
/ piątek, 2 października 2020, 19:12
100.00 zł
/ piątek, 2 października 2020, 18:53
10.00 zł
/ piątek, 2 października 2020, 18:47
10.00 zł
Katarzyna Sliwa-Martinez / piątek, 2 października 2020, 18:36
20.00 zł
/ piątek, 2 października 2020, 18:29
50.00 zł
/ piątek, 2 października 2020, 18:08
50.00 zł
/ piątek, 2 października 2020, 17:53
50.00 zł
Trzymam kciuki za powrót do zdrowia.
Agnieszka / piątek, 2 października 2020, 17:20
50.00 zł
Zdrowiej chłopaku!
Ewelina / piątek, 2 października 2020, 17:03
100.00 zł
/ piątek, 2 października 2020, 16:56
20.00 zł
/ piątek, 2 października 2020, 16:47
50.00 zł
/ piątek, 2 października 2020, 16:15
100.00 zł
Jakub / piątek, 2 października 2020, 16:07
50.00 zł
Powodzenia!! Nie odpuszczaj !
/ piątek, 2 października 2020, 16:01
20.00 zł
Katarzyna Sowa / piątek, 2 października 2020, 15:53
20.00 zł
Maciej Cena / piątek, 2 października 2020, 15:47
100.00 zł
Dominik Kruczek / piątek, 2 października 2020, 15:36
50.00 zł
Małgorzata Kruczek / piątek, 2 października 2020, 15:32
100.00 zł
/ piątek, 2 października 2020, 15:14
20.00 zł
/ piątek, 2 października 2020, 14:59
50.00 zł
Powodzenia!
/ piątek, 2 października 2020, 14:51
10.00 zł
Adrian Nowak / piątek, 2 października 2020, 14:43
100.00 zł
Kuba dużo zdrowia , wytrwałości i powrotu do zdrowia
Karolina Piersiak / piątek, 2 października 2020, 14:35
20.00 zł
Justyna / piątek, 2 października 2020, 14:35
50.00 zł
Zenon Wajda / piątek, 2 października 2020, 14:24
1000.00 zł
Piotr / piątek, 2 października 2020, 14:07
100.00 zł
/ piątek, 2 października 2020, 13:26
200.00 zł
Wracaj do zdrowia chłopaku i nie trać odwagi, aby spełniać marzenia.
Monika Baran / piątek, 2 października 2020, 13:25
50.00 zł
Jolanta Metrycka / piątek, 2 października 2020, 13:02
100.00 zł
Krzysztof Krasiński / piątek, 2 października 2020, 13:02
100.00 zł
Maria Lorenc / piątek, 2 października 2020, 13:00
20.00 zł
Jerzy Wieczorek / piątek, 2 października 2020, 12:57
50.00 zł
Życzę szybkiego powrotu do zdrowia:)
jakub grabowski / piątek, 2 października 2020, 12:30
50.00 zł
/ piątek, 2 października 2020, 12:25
50.00 zł
Zdrowia!
/ piątek, 2 października 2020, 11:52
20.00 zł
Wspieram Cię duchowo bracie
/ piątek, 2 października 2020, 11:49
15.00 zł
/ piątek, 2 października 2020, 11:42
20.00 zł
/ piątek, 2 października 2020, 11:24
20.00 zł
Serhiy Shvedyk / piątek, 2 października 2020, 11:18
20.00 zł
/ piątek, 2 października 2020, 11:14
10.00 zł
:) Wracaj do Zdrowia :)
Tomasz / piątek, 2 października 2020, 11:13
200.00 zł
/ piątek, 2 października 2020, 11:11
50.00 zł
Paulina i Damian / piątek, 2 października 2020, 11:02
1500.00 zł
AGNIESZKA MAZIARKA / piątek, 2 października 2020, 11:02
50.00 zł
Zyczę zdrowia!
/ piątek, 2 października 2020, 10:53
10.00 zł
Marlena Mróz / piątek, 2 października 2020, 10:51
20.00 zł
/ piątek, 2 października 2020, 10:50
50.00 zł
/ piątek, 2 października 2020, 10:46
50.00 zł
mirosław piskor / piątek, 2 października 2020, 10:46
20.00 zł
Wracaj do zdrowia.Pozdrawiam
Zbigniew Kulig / piątek, 2 października 2020, 10:44
50.00 zł
Darryl Dawkins / piątek, 2 października 2020, 10:41
50.00 zł
Dużo zdrowia, kasę zbierzemy!
Agnieszka Mierzwa / piątek, 2 października 2020, 10:33
5.00 zł
/ piątek, 2 października 2020, 10:27
100.00 zł
/ piątek, 2 października 2020, 10:18
50.00 zł
/ piątek, 2 października 2020, 10:17
100.00 zł
/ piątek, 2 października 2020, 10:17
30.00 zł
Lucyna Sambora / piątek, 2 października 2020, 10:15
20.00 zł
dużo siły i wiary
Beata Gładysz / piątek, 2 października 2020, 10:15
100.00 zł
Trzymam mocno kciuki za powrót do zdrowia
/ piątek, 2 października 2020, 10:04
50.00 zł
sławomir bałda / piątek, 2 października 2020, 9:47
50.00 zł
Karolina Chmiel / piątek, 2 października 2020, 9:47
20.00 zł
/ piątek, 2 października 2020, 9:45
50.00 zł
/ piątek, 2 października 2020, 9:44
5.00 zł
Powodzenia!
Nadia Batóg / piątek, 2 października 2020, 9:37
50.00 zł
Adam Białek / piątek, 2 października 2020, 9:30
50.00 zł
Władysław Król / piątek, 2 października 2020, 9:24
50.00 zł
Cześć Mirku, życzę szybkiego powrotu do zdrowia Twojemu synowi. Pozdrawiam Was wszystkich (całą rodzinę) w tym trudnym czasie Władek Król.
/ piątek, 2 października 2020, 9:22
200.00 zł
Wracaj do zdrowia
/ piątek, 2 października 2020, 9:13
20.00 zł
Jan Gagatko / piątek, 2 października 2020, 9:12
100.00 zł
Marek P / piątek, 2 października 2020, 9:12
20.00 zł
Dzidzio / piątek, 2 października 2020, 9:10
100.00 zł
życzę powrotu do zdrowia. Pozdrawiam z Leżajska
/ piątek, 2 października 2020, 9:10
20.00 zł
Grzegorz Ficek / piątek, 2 października 2020, 9:09
50.00 zł
Dasz Radę !
Piotr Szklanny / piątek, 2 października 2020, 9:07
200.00 zł
Powodzenia w rehabilitacji i powrocie do zdrowia
/ piątek, 2 października 2020, 9:05
20.00 zł
/ piątek, 2 października 2020, 9:03
20.00 zł
/ piątek, 2 października 2020, 9:03
50.00 zł
/ piątek, 2 października 2020, 8:59
20.00 zł
Życzę powrotu do zdrowia.
Piotr / piątek, 2 października 2020, 8:59
50.00 zł
/ piątek, 2 października 2020, 8:58
100.00 zł
/ piątek, 2 października 2020, 8:57
20.00 zł
/ piątek, 2 października 2020, 8:57
20.00 zł
/ piątek, 2 października 2020, 8:55
100.00 zł
Powodzenia :-)
/ piątek, 2 października 2020, 8:52
50.00 zł
Bądź twardy! Wracaj do zdrowia!
B. / piątek, 2 października 2020, 8:51
100.00 zł
Wracaj do zdrowia chłopaku!
/ piątek, 2 października 2020, 8:47
1000.00 zł
Kuba: Najserdeczniejsze życzenia udanej rehabilitacji! Gorąco Cię pozdrawiam i wspieram w Twojej walce o powrót do normalnego życia
/ piątek, 2 października 2020, 8:39
50.00 zł
Walcz chłopaku
/ piątek, 2 października 2020, 8:39
20.00 zł
/ piątek, 2 października 2020, 8:34
10.00 zł
/ piątek, 2 października 2020, 8:33
500.00 zł
Życzę szybkiego powrotu do zdrowia i do latania
Bni Pride Rzeszów / piątek, 2 października 2020, 8:33
450.00 zł
/ piątek, 2 października 2020, 8:28
20.00 zł
/ piątek, 2 października 2020, 8:25
50.00 zł
/ piątek, 2 października 2020, 8:24
50.00 zł
/ piątek, 2 października 2020, 8:16
10.00 zł
/ piątek, 2 października 2020, 8:16
50.00 zł
Wracaj do Zdrowia.
/ piątek, 2 października 2020, 8:14
20.00 zł
/ piątek, 2 października 2020, 7:36
20.00 zł
/ piątek, 2 października 2020, 7:34
1.00 zł
Krzysztof Cieplak / piątek, 2 października 2020, 6:23
50.00 zł
Wracaj do zdrowia kolego
/ piątek, 2 października 2020, 4:31
50.00 zł
/ piątek, 2 października 2020, 2:13
50.00 zł
/ piątek, 2 października 2020, 1:33
10.00 zł
/ piątek, 2 października 2020, 0:53
50.00 zł
Wróć do latania. Modlitwy posłane.
/ piątek, 2 października 2020, 0:04
20.00 zł
Trzymaj się Kuba
Michał / piątek, 2 października 2020, 0:00
100.00 zł
/ czwartek, 1 października 2020, 23:40
20.00 zł
Damian Koryczan / czwartek, 1 października 2020, 23:35
50.00 zł
/ czwartek, 1 października 2020, 22:55
10.00 zł
/ czwartek, 1 października 2020, 22:41
20.00 zł
/ czwartek, 1 października 2020, 22:38
100.00 zł
Powodzenia Pilocie!
Jakub K / czwartek, 1 października 2020, 22:30
20.00 zł
Izabela Skrzek / czwartek, 1 października 2020, 22:28
50.00 zł
/ czwartek, 1 października 2020, 22:25
100.00 zł
Słowa wsparcia i otuchy dla rodziny.......
/ czwartek, 1 października 2020, 22:22
20.00 zł
Dariusz Marcinek / czwartek, 1 października 2020, 22:17
100.00 zł
/ czwartek, 1 października 2020, 22:12
50.00 zł
/ czwartek, 1 października 2020, 22:06
100.00 zł
/ czwartek, 1 października 2020, 22:04
10.00 zł
Szybkiego powrotu do zdrowia
/ czwartek, 1 października 2020, 22:01
20.00 zł
Dużo sił i zdrowia życzę.
Stanisław Musz / czwartek, 1 października 2020, 22:00
100.00 zł
Życze powrotu do zdrowia
/ czwartek, 1 października 2020, 21:56
20.00 zł
Wiola Xxxxxxxxxxx / czwartek, 1 października 2020, 21:51
15.00 zł
Bedzie dobrze bo Bog ma swoje dzieci w opiece
Barbara Pietraszek / czwartek, 1 października 2020, 21:44
100.00 zł
/ czwartek, 1 października 2020, 21:44
20.00 zł
/ czwartek, 1 października 2020, 21:42
20.00 zł
Patrycja / czwartek, 1 października 2020, 21:40
10.00 zł
Bo w lotniczej rodzinie trzeba pomagać!
/ czwartek, 1 października 2020, 21:38
100.00 zł
Walcz
Marek Gajewski / czwartek, 1 października 2020, 21:30
100.00 zł
Jakub, Bożą pomocą wyzdrowiejesz.
/ czwartek, 1 października 2020, 21:30
10.00 zł
/ czwartek, 1 października 2020, 21:26
200.00 zł
/ czwartek, 1 października 2020, 21:22
200.00 zł
/ czwartek, 1 października 2020, 21:12
200.00 zł
Jan Kardyś / czwartek, 1 października 2020, 21:11
50.00 zł
/ czwartek, 1 października 2020, 21:06
50.00 zł
/ czwartek, 1 października 2020, 21:05
20.00 zł
/ czwartek, 1 października 2020, 20:57
20.00 zł
/ czwartek, 1 października 2020, 20:54
20.00 zł
/ czwartek, 1 października 2020, 20:54
50.00 zł
/ czwartek, 1 października 2020, 20:47
20.00 zł
Brygida / czwartek, 1 października 2020, 20:43
100.00 zł
/ czwartek, 1 października 2020, 20:42
100.00 zł
Trzymaj się bracie, niestety nie poznałeś jak piękne jest latanie.
/ czwartek, 1 października 2020, 20:39
10.00 zł
/ czwartek, 1 października 2020, 20:38
50.00 zł
/ czwartek, 1 października 2020, 20:38
500.00 zł
Pomodlę się za Ciebie i Twoja rodzine
Dorota Piątkowska / czwartek, 1 października 2020, 20:38
200.00 zł
K C / czwartek, 1 października 2020, 20:34
300.00 zł
Edyta Kopeć / czwartek, 1 października 2020, 20:34
50.00 zł
Aleksandra / czwartek, 1 października 2020, 20:29
20.00 zł
Szymon Żarnowski / czwartek, 1 października 2020, 20:19
200.00 zł
/ czwartek, 1 października 2020, 20:16
100.00 zł
/ czwartek, 1 października 2020, 20:14
20.00 zł
Adam Kołodziejczyk / czwartek, 1 października 2020, 20:12
20.00 zł
Z / czwartek, 1 października 2020, 20:10
100.00 zł
/ czwartek, 1 października 2020, 20:09
100.00 zł
Jakub nie daj się!
Konrad Kapałka / czwartek, 1 października 2020, 20:03
100.00 zł
/ czwartek, 1 października 2020, 19:58
20.00 zł
/ czwartek, 1 października 2020, 19:56
500.00 zł
Dużo zdrowia Kuba, lotnicy powinni się wspomagać
/ czwartek, 1 października 2020, 19:56
50.00 zł
/ czwartek, 1 października 2020, 19:48
20.00 zł
/ czwartek, 1 października 2020, 19:45
1000.00 zł
Elżbieta Sadlik / czwartek, 1 października 2020, 19:40
100.00 zł
/ czwartek, 1 października 2020, 19:36
20.00 zł
/ czwartek, 1 października 2020, 19:26
50.00 zł
/ czwartek, 1 października 2020, 19:24
20.00 zł
/ czwartek, 1 października 2020, 19:23
20.00 zł
/ czwartek, 1 października 2020, 19:22
50.00 zł
/ czwartek, 1 października 2020, 19:22
50.00 zł
/ czwartek, 1 października 2020, 19:19
5.00 zł
Powodzenia!
Daniel Pabianiak / czwartek, 1 października 2020, 19:18
50.00 zł
Wracaj do zdrowia, Kuba!
/ czwartek, 1 października 2020, 19:17
20.00 zł
Kasia / czwartek, 1 października 2020, 19:13
50.00 zł
Trzymam kciuki z całego serca. Walcz chłopaku!
/ czwartek, 1 października 2020, 19:11
150.00 zł
Zenek Z_wysp / czwartek, 1 października 2020, 19:08
20.00 zł
Zdrowia życzę. I marzę o tym, że kiedyś polskie organizacje odpowiedzialne za bezpieczeństwo w lotnictwie zaczną się tym zajmować do czego zostały powołane. Brytyjczykom udało się ilość tego typu wypadków sprowadzić praktycznie do zera. Dzięki szeroko zakrojonym i przemyślanym akcjom informacyjnym. Vide: https://members.gliding.co.uk/bga-safety-management/safe-winching/
Katarzyna Gradek / czwartek, 1 października 2020, 18:59
50.00 zł
/ czwartek, 1 października 2020, 18:55
3.00 zł
/ czwartek, 1 października 2020, 18:54
20.00 zł
Łukasz Fidecki / czwartek, 1 października 2020, 18:50
50.00 zł
Trzymam kciuki!
/ czwartek, 1 października 2020, 18:47
20.00 zł
/ czwartek, 1 października 2020, 18:38
100.00 zł
/ czwartek, 1 października 2020, 18:34
20.00 zł
/ czwartek, 1 października 2020, 18:32
10.00 zł
/ czwartek, 1 października 2020, 18:32
10.00 zł
/ czwartek, 1 października 2020, 18:32
50.00 zł
/ czwartek, 1 października 2020, 18:24
50.00 zł
Adam Perehubka / czwartek, 1 października 2020, 18:19
50.00 zł
/ czwartek, 1 października 2020, 18:14
20.00 zł
/ czwartek, 1 października 2020, 18:10
20.00 zł
/ czwartek, 1 października 2020, 18:09
20.00 zł
/ czwartek, 1 października 2020, 18:05
20.00 zł
/ czwartek, 1 października 2020, 17:59
100.00 zł
Trzymam kciuki :)
/ czwartek, 1 października 2020, 17:52
20.00 zł
Kasia / czwartek, 1 października 2020, 17:52
50.00 zł
/ czwartek, 1 października 2020, 17:48
20.00 zł
Zdrówka
/ czwartek, 1 października 2020, 17:48
50.00 zł
/ czwartek, 1 października 2020, 17:45
50.00 zł
/ czwartek, 1 października 2020, 17:44
20.00 zł
/ czwartek, 1 października 2020, 17:38
100.00 zł
/ czwartek, 1 października 2020, 17:36
10.00 zł
Marcin Mlodawski / czwartek, 1 października 2020, 17:28
20.00 zł
zdrowia
/ czwartek, 1 października 2020, 17:25
50.00 zł
Wracaj szybko do zdrowia Kolego Lotniku!
/ czwartek, 1 października 2020, 17:14
20.00 zł
/ czwartek, 1 października 2020, 17:13
100.00 zł
Jakub Gut / czwartek, 1 października 2020, 16:51
100.00 zł
/ czwartek, 1 października 2020, 16:37
40.00 zł
/ czwartek, 1 października 2020, 16:22
20.00 zł
/ czwartek, 1 października 2020, 16:22
100.00 zł
Dorota Kustra
/ czwartek, 1 października 2020, 16:05
5.00 zł
#gdz #wykop
Joanna Zielińska / czwartek, 1 października 2020, 16:04
100.00 zł
dla Kuby
/ czwartek, 1 października 2020, 16:02
20.00 zł
Konrad Jaczewski / czwartek, 1 października 2020, 15:53
50.00 zł
Marta Włodarczyk / czwartek, 1 października 2020, 15:52
20.00 zł
/ czwartek, 1 października 2020, 15:31
200.00 zł
/ czwartek, 1 października 2020, 15:00
10.00 zł
/ czwartek, 1 października 2020, 14:43
50.00 zł
/ czwartek, 1 października 2020, 14:30
20.00 zł
Magda / czwartek, 1 października 2020, 14:23
5.00 zł
Zdrowia!
/ czwartek, 1 października 2020, 14:23
50.00 zł
Ewa Palla / czwartek, 1 października 2020, 14:21
50.00 zł
Ewa Palla / czwartek, 1 października 2020, 14:12
50.00 zł
/ czwartek, 1 października 2020, 14:00
50.00 zł
/ czwartek, 1 października 2020, 13:54
100.00 zł
/ czwartek, 1 października 2020, 13:49
50.00 zł
/ czwartek, 1 października 2020, 13:44
20.00 zł
Wiesław Lipian / czwartek, 1 października 2020, 13:39
100.00 zł
trzymaj się chłopie
/ czwartek, 1 października 2020, 13:28
100.00 zł
/ czwartek, 1 października 2020, 13:21
20.00 zł
/ czwartek, 1 października 2020, 13:17
50.00 zł
/ czwartek, 1 października 2020, 13:11
50.00 zł
/ czwartek, 1 października 2020, 13:10
5.00 zł
/ czwartek, 1 października 2020, 13:05
50.00 zł
Trzymaj się!
/ czwartek, 1 października 2020, 13:05
200.00 zł
/ czwartek, 1 października 2020, 12:59
100.00 zł
/ czwartek, 1 października 2020, 12:33
50.00 zł
Paweł Krawczyk / czwartek, 1 października 2020, 12:32
25.00 zł
Dużo zdrówka, trzymaj się ;)
Arkadiusz Jędrzejewski / czwartek, 1 października 2020, 12:29
20.00 zł
/ czwartek, 1 października 2020, 12:28
50.00 zł
/ czwartek, 1 października 2020, 12:27
50.00 zł
Szymon Rawecki / czwartek, 1 października 2020, 12:25
100.00 zł
/ czwartek, 1 października 2020, 12:20
100.00 zł
Izabela Fac / czwartek, 1 października 2020, 12:14
20.00 zł
/ czwartek, 1 października 2020, 12:12
20.00 zł
Chłopaku, dasz radę. Do zobaczenia na harcerskim szlaku.
/ czwartek, 1 października 2020, 11:56
100.00 zł
Mirosław Brzezicki / czwartek, 1 października 2020, 11:44
20.00 zł
/ czwartek, 1 października 2020, 11:38
20.00 zł
Monika / czwartek, 1 października 2020, 11:38
10.00 zł
/ czwartek, 1 października 2020, 11:34
100.00 zł
/ czwartek, 1 października 2020, 11:13
20.00 zł
/ czwartek, 1 października 2020, 11:10
50.00 zł
/ czwartek, 1 października 2020, 11:04
20.00 zł
/ czwartek, 1 października 2020, 10:57
50.00 zł
/ czwartek, 1 października 2020, 10:51
20.00 zł
/ czwartek, 1 października 2020, 10:37
50.00 zł
/ czwartek, 1 października 2020, 10:36
20.00 zł
/ czwartek, 1 października 2020, 10:35
50.00 zł
Powodzenia.
/ czwartek, 1 października 2020, 10:34
20.00 zł
Piotr / czwartek, 1 października 2020, 10:32
50.00 zł
Małgrzata Zgilec / czwartek, 1 października 2020, 10:31
50.00 zł
/ czwartek, 1 października 2020, 10:31
20.00 zł
/ czwartek, 1 października 2020, 10:30
50.00 zł
/ czwartek, 1 października 2020, 10:28
20.00 zł
Paulina / czwartek, 1 października 2020, 10:04
50.00 zł
Marek Ważny / czwartek, 1 października 2020, 10:03
100.00 zł
Zdrowia i wytrwałości.
Edwin Bogusz / czwartek, 1 października 2020, 9:58
100.00 zł
/ czwartek, 1 października 2020, 9:57
50.00 zł
/ czwartek, 1 października 2020, 9:53
50.00 zł
/ czwartek, 1 października 2020, 9:51
50.00 zł
Wygraj tą walkę !
Albert / czwartek, 1 października 2020, 9:51
20.00 zł
/ czwartek, 1 października 2020, 9:45
10.00 zł
Trzymaj sie cieplo
/ czwartek, 1 października 2020, 9:37
50.00 zł
/ czwartek, 1 października 2020, 9:26
50.00 zł
/ czwartek, 1 października 2020, 9:26
5.00 zł
Anna Toczek / czwartek, 1 października 2020, 9:18
20.00 zł
/ czwartek, 1 października 2020, 9:12
50.00 zł
marzena perlak / czwartek, 1 października 2020, 9:06
50.00 zł
Jakub Kloc / czwartek, 1 października 2020, 9:06
10.00 zł
#ZSMWSPIERA
Joanna Guzik / czwartek, 1 października 2020, 9:03
100.00 zł
/ czwartek, 1 października 2020, 8:59
100.00 zł
/ czwartek, 1 października 2020, 8:51
50.00 zł
Natalia / czwartek, 1 października 2020, 8:44
25.00 zł
Zdrowiej Kuba ❤️
Bartosz / czwartek, 1 października 2020, 8:44
50.00 zł
/ czwartek, 1 października 2020, 8:41
50.00 zł
/ czwartek, 1 października 2020, 8:37
100.00 zł
Natalia Witowska / czwartek, 1 października 2020, 8:37
100.00 zł
/ czwartek, 1 października 2020, 8:30
100.00 zł
/ czwartek, 1 października 2020, 8:29
50.00 zł
Katarzyna Solecka / czwartek, 1 października 2020, 8:15
20.00 zł
Justyna P. / czwartek, 1 października 2020, 8:13
100.00 zł
/ czwartek, 1 października 2020, 8:10
20.00 zł
/ czwartek, 1 października 2020, 8:06
20.00 zł
❤️
/ czwartek, 1 października 2020, 8:05
50.00 zł
/ czwartek, 1 października 2020, 8:05
20.00 zł
❤️
pjoter_sz / czwartek, 1 października 2020, 8:00
50.00 zł
/ czwartek, 1 października 2020, 7:29
100.00 zł
Aneta D. / czwartek, 1 października 2020, 7:27
100.00 zł
/ czwartek, 1 października 2020, 7:18
10.00 zł
Aneta Nowak / czwartek, 1 października 2020, 7:16
20.00 zł
Dla Kuby.
Aneta Nowak / czwartek, 1 października 2020, 7:13
50.00 zł
Dla Kuby.
/ czwartek, 1 października 2020, 7:12
50.00 zł
/ czwartek, 1 października 2020, 6:43
100.00 zł
/ czwartek, 1 października 2020, 6:16
50.00 zł
/ czwartek, 1 października 2020, 6:07
200.00 zł
/ czwartek, 1 października 2020, 2:07
20.00 zł
Jakub Gr / czwartek, 1 października 2020, 1:45
5.00 zł
Zdrowia!
/ czwartek, 1 października 2020, 0:48
10.00 zł
Sylwia Cukierek / czwartek, 1 października 2020, 0:32
50.00 zł
/ czwartek, 1 października 2020, 0:28
20.00 zł
/ czwartek, 1 października 2020, 0:22
100.00 zł
/ czwartek, 1 października 2020, 0:20
20.00 zł
/ czwartek, 1 października 2020, 0:05
5.00 zł
/ środa, 30 września 2020, 23:48
5.00 zł
Kuba Nowak / środa, 30 września 2020, 23:47
10.00 zł
wygrasz tę walkę!
Jadwiga Baran - Mazurkiewicz / środa, 30 września 2020, 23:44
200.00 zł
/ środa, 30 września 2020, 23:42
20.00 zł
/ środa, 30 września 2020, 23:25
50.00 zł
/ środa, 30 września 2020, 23:22
20.00 zł
Kamil / środa, 30 września 2020, 23:20
10.00 zł
/ środa, 30 września 2020, 23:17
5.00 zł
PRE / środa, 30 września 2020, 23:17
100.00 zł
/ środa, 30 września 2020, 23:16
50.00 zł
/ środa, 30 września 2020, 23:13
50.00 zł
/ środa, 30 września 2020, 23:11
11.00 zł
Mam nadzieję że rehabilitacja przyniesie jak najlepszy efekt. Pozdrawiam
/ środa, 30 września 2020, 23:11
20.00 zł
Dawid Rybka / środa, 30 września 2020, 23:10
5.00 zł
/ środa, 30 września 2020, 23:07
20.00 zł
Radoslaw Homa / środa, 30 września 2020, 23:07
50.00 zł
Agata Borowiecka / środa, 30 września 2020, 23:07
20.00 zł
Anna Malinowska / środa, 30 września 2020, 23:06
20.00 zł
/ środa, 30 września 2020, 23:05
20.00 zł
/ środa, 30 września 2020, 23:04
50.00 zł
/ środa, 30 września 2020, 22:55
5.00 zł
/ środa, 30 września 2020, 22:52
20.00 zł
Życzę powodzenia w powrocie do zdrowia. Trzymam kciuki ♥️
/ środa, 30 września 2020, 22:51
50.00 zł
/ środa, 30 września 2020, 22:48
20.00 zł
Tomek CEDRO / środa, 30 września 2020, 22:48
50.00 zł
wracaj do zdrowia!
Sebastian Staniszewski / środa, 30 września 2020, 22:47
50.00 zł
3maj sie brachu , z lotniczymy pozdrowieniami
Paweł Marczak / środa, 30 września 2020, 22:36
200.00 zł
Powodzenia!!!
/ środa, 30 września 2020, 22:33
100.00 zł
IRMINA KONIECZEK / środa, 30 września 2020, 22:32
50.00 zł
Zycze powrotu do zdrowia i do latania!
Krzysztof Kleta / środa, 30 września 2020, 22:31
200.00 zł
Filip Krawczyszyn / środa, 30 września 2020, 22:30
50.00 zł
Hej Kuba Filip z tej strony w Twoim wieku zaczynalem jak Ty od szybowców i poruszyła mnie Twoja historia, bądź silny i żyj nadzieją że kiedyś wrócisz do Twojej pasji lub będziesz mógł pracować w branży lotniczej.
Anna Tuszyńska / środa, 30 września 2020, 22:20
50.00 zł
Maciej Zakielarz / środa, 30 września 2020, 22:17
50.00 zł
/ środa, 30 września 2020, 22:09
50.00 zł
/ środa, 30 września 2020, 22:06
20.00 zł
/ środa, 30 września 2020, 22:06
5.00 zł
Łukasz Mierzwa / środa, 30 września 2020, 22:04
30.00 zł
Trzymaj się :)
/ środa, 30 września 2020, 22:02
20.00 zł
Trzymaj się!
3 CT / środa, 30 września 2020, 22:00
150.00 zł
Gabriela Drózd / środa, 30 września 2020, 21:58
20.00 zł
Dużo zdrowia!
/ środa, 30 września 2020, 21:55
20.00 zł
/ środa, 30 września 2020, 21:54
50.00 zł
/ środa, 30 września 2020, 21:52
20.00 zł
Anna Wilk / środa, 30 września 2020, 21:50
50.00 zł
Karolina Kwiecień / środa, 30 września 2020, 21:49
15.00 zł
Jakub Sowa / środa, 30 września 2020, 21:46
20.00 zł
/ środa, 30 września 2020, 21:44
20.00 zł
Regina Leśko / środa, 30 września 2020, 21:44
50.00 zł
/ środa, 30 września 2020, 21:44
50.00 zł
Nadziei, sił i wytrwałości!
/ środa, 30 września 2020, 21:44
50.00 zł
Trzymam kciuki
Mirosław Skrzypiec / środa, 30 września 2020, 21:41
50.00 zł
Szybkiego powrotu do zdrowia i do latania!
Przemek Bieniasz / środa, 30 września 2020, 21:38
20.00 zł
Krzysiek Baran / środa, 30 września 2020, 21:34
15.00 zł
Przemek Wisz / środa, 30 września 2020, 21:33
20.00 zł
Kamil Markowicz / środa, 30 września 2020, 21:32
20.00 zł
Rafał Bawor / środa, 30 września 2020, 21:29
10.00 zł
Sebastian ;) / środa, 30 września 2020, 21:28
10.00 zł
/ środa, 30 września 2020, 21:24
30.00 zł
/ środa, 30 września 2020, 21:23
2.00 zł
Olga Fryzeł / środa, 30 września 2020, 21:23
30.00 zł
/ środa, 30 września 2020, 21:20
5.00 zł
/ środa, 30 września 2020, 21:19
20.00 zł
Barbara Rok / środa, 30 września 2020, 21:19
50.00 zł
Magdalena Kawa / środa, 30 września 2020, 21:16
50.00 zł
Gabriela Nizioł / środa, 30 września 2020, 21:16
20.00 zł
Jolanta Skrabalak / środa, 30 września 2020, 21:15
100.00 zł
/ środa, 30 września 2020, 21:15
5.00 zł
Bóg z tobą
/ środa, 30 września 2020, 21:13
20.00 zł
/ środa, 30 września 2020, 21:12
20.00 zł
Jolanta Skrabalak / środa, 30 września 2020, 21:12
50.00 zł
/ środa, 30 września 2020, 21:01
20.00 zł
/ środa, 30 września 2020, 20:51
50.00 zł
/ środa, 30 września 2020, 20:42
10.00 zł
/ środa, 30 września 2020, 20:36
5.00 zł
Elżbieta Kłoda / środa, 30 września 2020, 20:29
100.00 zł
/ środa, 30 września 2020, 20:26
2.00 zł
/ środa, 30 września 2020, 20:24
10.00 zł
/ środa, 30 września 2020, 20:13
20.00 zł
/ środa, 30 września 2020, 20:12
1.00 zł
/ środa, 30 września 2020, 20:08
40.00 zł
Bóg nad Tobą czuwa!
/ środa, 30 września 2020, 20:07
100.00 zł
/ środa, 30 września 2020, 20:04
100.00 zł
Maksymilian Sidorowicz / środa, 30 września 2020, 20:00
50.00 zł
Krzysztof Kopeć / środa, 30 września 2020, 19:58
50.00 zł
Dużo zdrówka i szybkiego powrotu do siebie.
/ środa, 30 września 2020, 19:54
10.00 zł
/ środa, 30 września 2020, 19:51
20.00 zł
Robert Szwajdych / środa, 30 września 2020, 19:42
100.00 zł
Anna Rząsa / środa, 30 września 2020, 19:42
100.00 zł
/ środa, 30 września 2020, 19:39
20.00 zł
Michał Kuźniar / środa, 30 września 2020, 19:31
20.00 zł
/ środa, 30 września 2020, 19:31
20.00 zł
/ środa, 30 września 2020, 19:21
20.00 zł
/ środa, 30 września 2020, 19:18
10.00 zł
/ środa, 30 września 2020, 19:11
50.00 zł
/ środa, 30 września 2020, 19:02
15.00 zł
/ środa, 30 września 2020, 18:57
500.00 zł
Marta Skoczylas / środa, 30 września 2020, 18:48
20.00 zł
/ środa, 30 września 2020, 18:38
100.00 zł
/ środa, 30 września 2020, 18:36
30.00 zł
/ środa, 30 września 2020, 18:34
20.00 zł
Tomek / środa, 30 września 2020, 18:31
200.00 zł
Ewa Życzyński / środa, 30 września 2020, 18:30
50.00 zł
Piotr Ozdoba / środa, 30 września 2020, 18:30
100.00 zł
/ środa, 30 września 2020, 18:22
20.00 zł
/ środa, 30 września 2020, 18:21
100.00 zł
Życzę, byś znowu poszybował w górę ....
Agnieszka Dynak / środa, 30 września 2020, 18:11
100.00 zł
Grażyna Pociask / środa, 30 września 2020, 18:07
500.00 zł
/ środa, 30 września 2020, 18:07
20.00 zł
Iwona Szawan / środa, 30 września 2020, 18:03
100.00 zł
Wiara, nadzieja i miłość..❤
/ środa, 30 września 2020, 17:42
10.00 zł
/ środa, 30 września 2020, 17:41
20.00 zł
Anna Drabicka / środa, 30 września 2020, 17:37
50.00 zł
Powodzenia
/ środa, 30 września 2020, 17:35
20.00 zł
Anna Sokół / środa, 30 września 2020, 17:35
300.00 zł
Powodzenia
Krzysztof Faber / środa, 30 września 2020, 17:32
50.00 zł
PAWEŁ Cielecki / środa, 30 września 2020, 17:29
100.00 zł
Trzymam kciuki!!!!
/ środa, 30 września 2020, 17:21
10.00 zł
Zofia Kawuza / środa, 30 września 2020, 17:19
100.00 zł
/ środa, 30 września 2020, 17:15
50.00 zł
/ środa, 30 września 2020, 17:13
20.00 zł
/ środa, 30 września 2020, 17:12
20.00 zł
KrzysIek Jola / środa, 30 września 2020, 17:09
200.00 zł
/ środa, 30 września 2020, 17:03
50.00 zł
/ środa, 30 września 2020, 16:59
20.00 zł
/ środa, 30 września 2020, 16:51
10.00 zł
Natalia Ludwiczak / środa, 30 września 2020, 16:50
20.00 zł
Natalia Sikorska / środa, 30 września 2020, 16:47
100.00 zł
Małgorzata Nykiel / środa, 30 września 2020, 16:39
100.00 zł
Powodzenia
Artur Bednarz / środa, 30 września 2020, 16:37
50.00 zł
/ środa, 30 września 2020, 16:36
50.00 zł
/ środa, 30 września 2020, 16:23
150.00 zł
/ środa, 30 września 2020, 16:22
200.00 zł
/ środa, 30 września 2020, 16:17
20.00 zł
/ środa, 30 września 2020, 16:16
100.00 zł
Tadeusz Reichel / środa, 30 września 2020, 16:15
50.00 zł
Wracaj do nas. Brakuje Cię
karolina / środa, 30 września 2020, 16:10
20.00 zł
Węgrzyn / środa, 30 września 2020, 16:08
50.00 zł
ANETA KOLEVA / środa, 30 września 2020, 16:07
50.00 zł
JEZU TY SIĘ TYM ZAJMIJ
/ środa, 30 września 2020, 16:03
30.00 zł
/ środa, 30 września 2020, 16:02
20.00 zł
/ środa, 30 września 2020, 15:59
20.00 zł
/ środa, 30 września 2020, 15:59
50.00 zł
/ środa, 30 września 2020, 15:57
20.00 zł
zdrowia życzę
/ środa, 30 września 2020, 15:54
100.00 zł
Życzę zdrowia
/ środa, 30 września 2020, 15:36
20.00 zł
Jakub pamiętaj kropla drąży skałę, dasz radę,tylko walcz
Robert / środa, 30 września 2020, 15:36
50.00 zł
krzysztof szczurkowski / środa, 30 września 2020, 15:35
100.00 zł
/ środa, 30 września 2020, 15:24
10.00 zł
/ środa, 30 września 2020, 15:15
50.00 zł
/ środa, 30 września 2020, 15:11
50.00 zł
/ środa, 30 września 2020, 15:10
20.00 zł
/ środa, 30 września 2020, 15:07
50.00 zł
Paweł Miąsik / środa, 30 września 2020, 14:53
100.00 zł
/ środa, 30 września 2020, 14:52
50.00 zł
Michał / środa, 30 września 2020, 14:45
50.00 zł
/ środa, 30 września 2020, 14:44
50.00 zł
Wojciech Rzeszutko / środa, 30 września 2020, 14:43
150.00 zł
Edyta Pyszniak / środa, 30 września 2020, 14:39
50.00 zł
Tomasz Kacperski / środa, 30 września 2020, 14:34
100.00 zł
/ środa, 30 września 2020, 14:26
10.00 zł
/ środa, 30 września 2020, 14:23
10.00 zł
/ środa, 30 września 2020, 14:21
200.00 zł
Szymon / środa, 30 września 2020, 14:20
200.00 zł
/ środa, 30 września 2020, 14:17
20.00 zł
Marta / środa, 30 września 2020, 14:11
50.00 zł
/ środa, 30 września 2020, 14:05
20.00 zł
/ środa, 30 września 2020, 13:48
15.00 zł
/ środa, 30 września 2020, 13:46
50.00 zł
ANNA OLBIŃSKA-PIETRZAK / środa, 30 września 2020, 13:43
50.00 zł
/ środa, 30 września 2020, 13:36
20.00 zł
/ środa, 30 września 2020, 13:31
50.00 zł
Małgorzata Początek / środa, 30 września 2020, 13:29
200.00 zł
Życzę zdrowia dla Kuby, a Tobie Wiolu dużo siły.
/ środa, 30 września 2020, 13:26
10.00 zł
Michał Klimowski / środa, 30 września 2020, 13:25
2.00 zł
/ środa, 30 września 2020, 13:24
50.00 zł
Dużo zdrowia dla Jakuba!
/ środa, 30 września 2020, 13:09
100.00 zł
Będzie dobrze
Magdalena Strychalska / środa, 30 września 2020, 13:09
100.00 zł
Życzę duuzo sił i wytrwałości będzie dobrze jeszcze się uśmiechnie i stanie na nogi
Katarzyna Janusz / środa, 30 września 2020, 13:07
20.00 zł
/ środa, 30 września 2020, 13:02
100.00 zł
/ środa, 30 września 2020, 12:57
20.00 zł
/ środa, 30 września 2020, 12:37
20.00 zł
Janusz- życzę powrotu do zdrowia.
Anna, Mariusz Woźny / środa, 30 września 2020, 12:12
1000.00 zł
wspieramy również modlitwą
/ środa, 30 września 2020, 12:11
20.00 zł
Powodzenia
Andrzej / środa, 30 września 2020, 12:04
50.00 zł
Agnieszka Gosztyła / środa, 30 września 2020, 12:01
500.00 zł
Modlimy się za całą Rodzinę. Będzie dobrze!
Witold Kidała / środa, 30 września 2020, 11:59
50.00 zł
/ środa, 30 września 2020, 11:50
100.00 zł
/ środa, 30 września 2020, 11:48
5.00 zł
Agnieszka Synoś / środa, 30 września 2020, 11:47
200.00 zł
/ środa, 30 września 2020, 11:38
100.00 zł
/ środa, 30 września 2020, 11:37
200.00 zł
Agnieszka Słota / środa, 30 września 2020, 11:35
50.00 zł
Łukasz Kania / środa, 30 września 2020, 11:34
100.00 zł
/ środa, 30 września 2020, 11:33
20.00 zł
„Dla Boga nie ma nic niemożliwego” (Łk 1,37)
/ środa, 30 września 2020, 11:33
20.00 zł
/ środa, 30 września 2020, 11:25
50.00 zł
/ środa, 30 września 2020, 11:22
50.00 zł
Misiek MikeMedia / środa, 30 września 2020, 11:22
100.00 zł
Marzena Mikołajczyk / środa, 30 września 2020, 10:54
50.00 zł
/ środa, 30 września 2020, 10:53
50.00 zł
Jan Jopek / środa, 30 września 2020, 10:49
5.00 zł
Trzemajcie się, jeszcze będziemy śmigać na rowerkach
/ środa, 30 września 2020, 10:41
66.00 zł
Andrzej Ryś / środa, 30 września 2020, 10:41
20.00 zł
Dużo zdrowia
/ środa, 30 września 2020, 10:27
100.00 zł
Grzegorz Jucha / środa, 30 września 2020, 10:20
100.00 zł
Dorota Dziewiur / środa, 30 września 2020, 10:04
50.00 zł
Kuba dasz radę
Maria Barbara / środa, 30 września 2020, 10:03
200.00 zł
/ środa, 30 września 2020, 9:51
100.00 zł
Mariusz Turczyński / środa, 30 września 2020, 9:00
50.00 zł
Barbara Pyziak / środa, 30 września 2020, 8:56
100.00 zł
Michał Chmiel / środa, 30 września 2020, 8:50
100.00 zł
/ środa, 30 września 2020, 8:50
20.00 zł
/ środa, 30 września 2020, 8:43
20.00 zł
Trzymam kciuki!!!! Zdrówka!!!
/ środa, 30 września 2020, 8:17
200.00 zł
/ środa, 30 września 2020, 8:12
2.00 zł
Dajesz!
Paulina / środa, 30 września 2020, 7:55
100.00 zł
Aleksandra Usarz / środa, 30 września 2020, 7:53
50.00 zł
/ środa, 30 września 2020, 7:45
10.00 zł
/ środa, 30 września 2020, 7:40
20.00 zł
Renata Szekalska / środa, 30 września 2020, 7:31
50.00 zł
/ środa, 30 września 2020, 6:45
100.00 zł
/ środa, 30 września 2020, 6:43
5.00 zł
Anna Młynarczuk / środa, 30 września 2020, 6:09
50.00 zł
/ środa, 30 września 2020, 3:56
10.00 zł
Teresa Kiraga-Halon / środa, 30 września 2020, 2:06
50.00 zł
/ środa, 30 września 2020, 1:54
5.00 zł
/ środa, 30 września 2020, 0:50
20.00 zł
Kubuś dajesz dzielnie chłopak trzymaj się
Jakub Kwapisz / środa, 30 września 2020, 0:37
5.00 zł
Kaczka / środa, 30 września 2020, 0:00
20.00 zł
<3
/ wtorek, 29 września 2020, 23:59
50.00 zł
Wiola trzymaj się będzie dobrze
/ wtorek, 29 września 2020, 23:52
20.00 zł
Trzymam kciuki, walcz!
/ wtorek, 29 września 2020, 23:30
20.00 zł
Powodzenia Kuba!
Kacper Szplitt / wtorek, 29 września 2020, 23:18
50.00 zł
Trzymaj się Kuba, wyjdziesz z tego.
/ wtorek, 29 września 2020, 23:16
100.00 zł
Katarzyna Psykała / wtorek, 29 września 2020, 23:10
100.00 zł
/ wtorek, 29 września 2020, 23:04
10.00 zł
/ wtorek, 29 września 2020, 23:03
20.00 zł
/ wtorek, 29 września 2020, 22:48
50.00 zł
/ wtorek, 29 września 2020, 22:38
20.00 zł
Anna Groch / wtorek, 29 września 2020, 22:35
20.00 zł
/ wtorek, 29 września 2020, 22:27
20.00 zł
/ wtorek, 29 września 2020, 22:21
10.00 zł
/ wtorek, 29 września 2020, 22:20
50.00 zł
Aleksandra Zi / wtorek, 29 września 2020, 22:19
200.00 zł
<3
Wojtek S / wtorek, 29 września 2020, 22:19
100.00 zł
Marlena Skiba / wtorek, 29 września 2020, 22:19
20.00 zł
/ wtorek, 29 września 2020, 22:12
20.00 zł
Michal Michalski / wtorek, 29 września 2020, 22:08
5.00 zł
/ wtorek, 29 września 2020, 22:03
50.00 zł
/ wtorek, 29 września 2020, 21:59
10.00 zł
/ wtorek, 29 września 2020, 21:58
20.00 zł
Trzymaj się stary, twoja klasa jest z Tobą!
Joanna Sereda / wtorek, 29 września 2020, 21:56
200.00 zł
Barbara Piądło / wtorek, 29 września 2020, 21:55
50.00 zł
Trzeba wierzyć. Wiara czyni cuda
Zuza M. / wtorek, 29 września 2020, 21:54
20.00 zł
Dużo siły w walce o zdrowie
Amanda / wtorek, 29 września 2020, 21:52
20.00 zł
Dużo, dużo zdrówka
/ wtorek, 29 września 2020, 21:46
10.00 zł
Marzena Sz / wtorek, 29 września 2020, 21:44
20.00 zł
Modlę się za Ciebie, Kuba. Z pomocą Pana Boga dasz radę!
/ wtorek, 29 września 2020, 21:43
1.00 zł
/ wtorek, 29 września 2020, 21:37
10.00 zł
Wiktoria Pietraszek / wtorek, 29 września 2020, 21:34
50.00 zł
Trzymam kciuki Kuba!
Magdalena Perlak / wtorek, 29 września 2020, 21:33
20.00 zł
Jolanta Czarnecka-Kozak / wtorek, 29 września 2020, 21:32
100.00 zł
Natalia A / wtorek, 29 września 2020, 21:31
100.00 zł
Bożena Mazur / wtorek, 29 września 2020, 21:30
150.00 zł
Aleksandra Szczygieł / wtorek, 29 września 2020, 21:29
20.00 zł
/ wtorek, 29 września 2020, 21:29
2.00 zł
/ wtorek, 29 września 2020, 21:28
20.00 zł
/ wtorek, 29 września 2020, 21:28
100.00 zł
Jolanta Galinska / wtorek, 29 września 2020, 21:25
20.00 zł
Zdrowia i jeszcze raz zdrowia. Powodzenia i jesteśmy z Tobą.
/ wtorek, 29 września 2020, 21:24
20.00 zł
Bartosz i Monika Leniar / wtorek, 29 września 2020, 21:23
200.00 zł
Wierzymy, modlimy się i trzymamy kciuki
Ola / wtorek, 29 września 2020, 21:22
200.00 zł
/ wtorek, 29 września 2020, 21:22
15.00 zł
Małgorzata Pająk / wtorek, 29 września 2020, 21:08
50.00 zł
M K / wtorek, 29 września 2020, 21:07
50.00 zł
Andrzej / wtorek, 29 września 2020, 21:03
200.00 zł
Kamila Kozubal / wtorek, 29 września 2020, 20:59
10.00 zł
Wracaj do zdrówka !
/ wtorek, 29 września 2020, 20:59
20.00 zł
/ wtorek, 29 września 2020, 20:54
20.00 zł
/ wtorek, 29 września 2020, 20:52
100.00 zł
Kuba Bąk / wtorek, 29 września 2020, 20:52
30.00 zł
Krystyna Jamska / wtorek, 29 września 2020, 20:49
50.00 zł
/ wtorek, 29 września 2020, 20:48
50.00 zł
Agnieszka / wtorek, 29 września 2020, 20:42
50.00 zł
Przemysław / wtorek, 29 września 2020, 20:40
50.00 zł
Brygida Klusek / wtorek, 29 września 2020, 20:40
50.00 zł
Życzę szybkiego powrotu do zdrowia i pełnej sprawności
/ wtorek, 29 września 2020, 20:25
50.00 zł
/ wtorek, 29 września 2020, 20:24
20.00 zł
/ wtorek, 29 września 2020, 20:21
2.00 zł
Dasz radę! :)
Dominika Czajka / wtorek, 29 września 2020, 20:19
10.00 zł
Wiesław Bąk / wtorek, 29 września 2020, 20:17
100.00 zł
Nie znamy się ale znam Twoich wspaniałych rodziców. Trzymamy za Ciebie kciuki abyś szybko wrócił do pełnej sprawności
Mateusz / wtorek, 29 września 2020, 20:11
50.00 zł
Dużo zdrowia. Będę wspierał też modlitwą.
/ wtorek, 29 września 2020, 20:07
50.00 zł
Wiara i umysł czynią cuda, nie poddawajcie się nigdy! Powodzenia! (Ania, która wyszła z beznadziejnego stanu zdrowotnego).
/ wtorek, 29 września 2020, 20:02
20.00 zł
Elżbieta Łagocka-Mękal / wtorek, 29 września 2020, 20:01
50.00 zł
Dasz rade!!
/ wtorek, 29 września 2020, 19:57
50.00 zł
Urszula z Malawy / wtorek, 29 września 2020, 19:52
100.00 zł
Kasia K. / wtorek, 29 września 2020, 19:32
50.00 zł
/ wtorek, 29 września 2020, 19:25
10.00 zł
/ wtorek, 29 września 2020, 19:24
50.00 zł
/ wtorek, 29 września 2020, 19:03
10.00 zł
Agnieszka / wtorek, 29 września 2020, 18:51
100.00 zł
/ wtorek, 29 września 2020, 18:04
10.00 zł
Ela / wtorek, 29 września 2020, 17:30
50.00 zł
Iga Wędzicha / wtorek, 29 września 2020, 17:25
50.00 zł
/ wtorek, 29 września 2020, 17:11
50.00 zł
Małgorzata Szczepańska / wtorek, 29 września 2020, 17:07
50.00 zł
/ wtorek, 29 września 2020, 16:58
30.00 zł
Emilia Sopel / wtorek, 29 września 2020, 16:57
50.00 zł
Wracaj szybko do zdrowia! :)
/ wtorek, 29 września 2020, 16:48
20.00 zł
/ wtorek, 29 września 2020, 16:46
100.00 zł
Jakub / wtorek, 29 września 2020, 16:25
50.00 zł
/ wtorek, 29 września 2020, 16:14
20.00 zł
/ wtorek, 29 września 2020, 16:07
100.00 zł
/ wtorek, 29 września 2020, 16:02
10.00 zł
/ wtorek, 29 września 2020, 15:31
50.00 zł
Waldemar Siatka / wtorek, 29 września 2020, 15:28
100.00 zł
Magda Szafran / wtorek, 29 września 2020, 15:27
50.00 zł
Wanda Brzyska / wtorek, 29 września 2020, 15:25
50.00 zł
/ wtorek, 29 września 2020, 15:21
50.00 zł
Ewa Szafran / wtorek, 29 września 2020, 15:18
50.00 zł
Dawid Łętek / wtorek, 29 września 2020, 15:04
20.00 zł
/ wtorek, 29 września 2020, 14:33
20.00 zł
/ wtorek, 29 września 2020, 14:27
100.00 zł
/ wtorek, 29 września 2020, 14:25
10.00 zł
/ wtorek, 29 września 2020, 14:11
20.00 zł
Kinga Barć / wtorek, 29 września 2020, 14:06
50.00 zł
Lech Wojciechowski / wtorek, 29 września 2020, 13:55
100.00 zł
/ wtorek, 29 września 2020, 13:53
50.00 zł
/ wtorek, 29 września 2020, 13:37
15.00 zł
Izabella Ramsza / wtorek, 29 września 2020, 13:28
50.00 zł
/ wtorek, 29 września 2020, 13:28
20.00 zł
/ wtorek, 29 września 2020, 13:24
20.00 zł
Iwona / wtorek, 29 września 2020, 13:09
50.00 zł
powodzenia
Grzegorz Michno / wtorek, 29 września 2020, 13:08
50.00 zł
Z modlitwą o uzdrowienie, Jezu Ty się tym zajmij!
Tomasz Olszewski / wtorek, 29 września 2020, 13:08
50.00 zł
Trzymam za Ciebie kciuki!
Katarzyna Gazda / wtorek, 29 września 2020, 12:57
20.00 zł
Walcz!!!
Adam Zimny / wtorek, 29 września 2020, 12:53
200.00 zł
Z życzeniami szybkiego powrotu do zdrowia!
Aneta / wtorek, 29 września 2020, 12:42
150.00 zł
Iwona Jopkiewicz / wtorek, 29 września 2020, 12:38
50.00 zł
Jadwiga Wilk / wtorek, 29 września 2020, 12:27
100.00 zł
/ wtorek, 29 września 2020, 12:20
100.00 zł
/ wtorek, 29 września 2020, 12:15
50.00 zł
/ wtorek, 29 września 2020, 12:08
200.00 zł
/ wtorek, 29 września 2020, 12:02
50.00 zł
Powodzenia!!!
/ wtorek, 29 września 2020, 12:02
50.00 zł
Dorota Kutzner / wtorek, 29 września 2020, 11:56
100.00 zł
/ wtorek, 29 września 2020, 11:46
10.00 zł
Krzysiek Ż / wtorek, 29 września 2020, 11:42
100.00 zł
Magdalena i Grzegorz K. / wtorek, 29 września 2020, 11:29
1000.00 zł
Wspieramy też modlitwą
/ wtorek, 29 września 2020, 11:23
50.00 zł
Zbigniew Mazurkiewicz / wtorek, 29 września 2020, 11:21
100.00 zł
/ wtorek, 29 września 2020, 11:17
10.00 zł
Maciej Pająk / wtorek, 29 września 2020, 11:16
20.00 zł
Dużo zdrówka!! Trzymaj się!!
/ wtorek, 29 września 2020, 11:09
200.00 zł
Zofia Czerwonka / wtorek, 29 września 2020, 10:47
50.00 zł
Życzę Kubie odzyska sprawności, wspaniały młody człowiek :)
/ wtorek, 29 września 2020, 10:42
50.00 zł
Karolina Majewska / wtorek, 29 września 2020, 10:40
50.00 zł
/ wtorek, 29 września 2020, 10:28
5.00 zł
Katarzyna Cisek / wtorek, 29 września 2020, 10:25
100.00 zł
Powodzenia!!
/ wtorek, 29 września 2020, 10:24
50.00 zł
Tomasz Soboń / wtorek, 29 września 2020, 10:22
50.00 zł
/ wtorek, 29 września 2020, 10:19
20.00 zł
Piloci są złotem, latanie diamentem.
Kasia Płuciennik-Kręzielewska / wtorek, 29 września 2020, 10:11
50.00 zł
/ wtorek, 29 września 2020, 10:08
100.00 zł
/ wtorek, 29 września 2020, 10:08
20.00 zł
Kubuś wracaj do zdrowia - wspieram też modlitwą.
Krystyna Pęcak / wtorek, 29 września 2020, 10:03
100.00 zł
wiara czyni cuda,niech Pan Bóg pomoże
Magdalena Jucha / wtorek, 29 września 2020, 10:00
100.00 zł
Dla Kuby
/ wtorek, 29 września 2020, 9:58
50.00 zł
Kuba / wtorek, 29 września 2020, 9:57
50.00 zł
... łapka w górę ;D
/ wtorek, 29 września 2020, 9:44
10.00 zł
regina sokół / wtorek, 29 września 2020, 9:39
100.00 zł
WIARA czyni CUDA.
Rafał Gernand / wtorek, 29 września 2020, 9:36
200.00 zł
A Pękala / wtorek, 29 września 2020, 9:35
50.00 zł
Zygmunt Tuszyński / wtorek, 29 września 2020, 9:30
100.00 zł
/ wtorek, 29 września 2020, 9:28
20.00 zł
Krzysztof / wtorek, 29 września 2020, 9:22
20.00 zł
/ wtorek, 29 września 2020, 9:20
50.00 zł
AGATA / wtorek, 29 września 2020, 9:18
50.00 zł
trzymam mocno za Was kciuki, bądźcie silni.
/ wtorek, 29 września 2020, 9:17
50.00 zł
Dariusz Żynel / wtorek, 29 września 2020, 9:16
50.00 zł
Elektromontaż Przemyśl / wtorek, 29 września 2020, 9:16
500.00 zł
/ wtorek, 29 września 2020, 9:13
20.00 zł
/ wtorek, 29 września 2020, 9:13
10.00 zł
Katarzyna Kowalik / wtorek, 29 września 2020, 9:12
20.00 zł
/ wtorek, 29 września 2020, 9:12
20.00 zł
KUBA - trzymaj się
/ wtorek, 29 września 2020, 9:12
50.00 zł
Wiesia i Jacek / wtorek, 29 września 2020, 9:11
500.00 zł
NATALIA KOPYCIŃSKA / wtorek, 29 września 2020, 9:08
20.00 zł
Beata Chądzyńska-Kupczyk / wtorek, 29 września 2020, 9:04
50.00 zł
/ wtorek, 29 września 2020, 9:00
50.00 zł
wspieram też modlitwą!
Monika Dziobak / wtorek, 29 września 2020, 8:59
20.00 zł
/ wtorek, 29 września 2020, 8:59
50.00 zł
/ wtorek, 29 września 2020, 8:58
50.00 zł
/ wtorek, 29 września 2020, 8:58
50.00 zł
Jolanta Pudło-Szelążek / wtorek, 29 września 2020, 8:57
50.00 zł
Paulina Dziobak Logistics / wtorek, 29 września 2020, 8:56
20.00 zł
/ wtorek, 29 września 2020, 8:56
200.00 zł
JOLANTA ORLIŃSKA / wtorek, 29 września 2020, 8:55
50.00 zł
życzę szybkiego powrotu do zdrowia
/ wtorek, 29 września 2020, 8:52
50.00 zł
Monika Matusik / wtorek, 29 września 2020, 8:52
50.00 zł
Panie Mirku, życzę siły i łączę się w nadziei na powrót syna do zdrowia i sprawności. MM PGE Obrót S.A.
Dorota Kosińska / wtorek, 29 września 2020, 8:51
200.00 zł
Trzymam kciuki
Marlena Blażejewska / wtorek, 29 września 2020, 8:51
200.00 zł
Małgorzata Szczepańska / wtorek, 29 września 2020, 8:48
50.00 zł
Mariusz Lis / wtorek, 29 września 2020, 8:47
50.00 zł
Życzę szybkiego powrotu do zdrowia.
/ wtorek, 29 września 2020, 8:45
50.00 zł
/ wtorek, 29 września 2020, 8:43
20.00 zł
Katarzyna / wtorek, 29 września 2020, 8:42
50.00 zł
Zdrówka i ogrom sił. Trzymaj się chłopaku
/ wtorek, 29 września 2020, 8:41
50.00 zł
/ wtorek, 29 września 2020, 8:41
100.00 zł
MARZENA JAROŃ / wtorek, 29 września 2020, 8:40
20.00 zł
Dorota Kożuchowska / wtorek, 29 września 2020, 8:39
100.00 zł
/ wtorek, 29 września 2020, 8:39
100.00 zł
Dorota Kulawiecka / wtorek, 29 września 2020, 8:39
20.00 zł
/ wtorek, 29 września 2020, 8:37
20.00 zł
Anna Górska / wtorek, 29 września 2020, 8:37
50.00 zł
/ wtorek, 29 września 2020, 8:36
20.00 zł
/ wtorek, 29 września 2020, 8:36
100.00 zł
Marchel / wtorek, 29 września 2020, 8:36
50.00 zł
Robert Duda / wtorek, 29 września 2020, 8:35
200.00 zł
/ wtorek, 29 września 2020, 8:35
20.00 zł
/ wtorek, 29 września 2020, 8:34
50.00 zł
Niech Pan Bóg ma Was w swej opiece! Cuda się zdarzają trzeba tylko wierzyć!
Paweł Hołub / wtorek, 29 września 2020, 8:34
100.00 zł
Wracaj do zdrowia
Renata Załęska / wtorek, 29 września 2020, 8:33
50.00 zł
Elżbieta Jabłońska / wtorek, 29 września 2020, 8:33
50.00 zł
Gabriela Smela / wtorek, 29 września 2020, 8:32
40.00 zł
Dużo zdrowia!
/ wtorek, 29 września 2020, 8:31
20.00 zł
Kuba trzymaj się. Jesteś młody i waleczny dasz radę....jesteśmy z Tobą
Arek Młodawski / wtorek, 29 września 2020, 8:31
100.00 zł
/ wtorek, 29 września 2020, 8:31
100.00 zł
/ wtorek, 29 września 2020, 8:30
100.00 zł
/ wtorek, 29 września 2020, 8:30
50.00 zł
/ wtorek, 29 września 2020, 8:30
50.00 zł
/ wtorek, 29 września 2020, 8:29
20.00 zł
SYLWIA TARNOWSKA / wtorek, 29 września 2020, 8:29
50.00 zł
Anna Strzemieczna / wtorek, 29 września 2020, 8:29
50.00 zł
Agnieszka Kubacka / wtorek, 29 września 2020, 8:28
50.00 zł
Monika Marciszewska / wtorek, 29 września 2020, 8:28
50.00 zł
/ wtorek, 29 września 2020, 8:28
20.00 zł
/ wtorek, 29 września 2020, 8:28
40.00 zł
/ wtorek, 29 września 2020, 8:28
20.00 zł
powodzenia
/ wtorek, 29 września 2020, 8:27
20.00 zł
/ wtorek, 29 września 2020, 8:27
50.00 zł
EWA ZABIEGAŁOWSKA / wtorek, 29 września 2020, 8:27
50.00 zł
Magda Omelioanowicz / wtorek, 29 września 2020, 8:27
100.00 zł
Ewa Idczak / wtorek, 29 września 2020, 8:27
50.00 zł
dużo sily i zdrowia.
/ wtorek, 29 września 2020, 8:22
20.00 zł
Nie trać wiary :)
/ wtorek, 29 września 2020, 8:20
50.00 zł
/ wtorek, 29 września 2020, 8:16
20.00 zł
Malgorzata Kubas / wtorek, 29 września 2020, 7:53
100.00 zł
/ wtorek, 29 września 2020, 7:40
50.00 zł
Damian Guzek / wtorek, 29 września 2020, 7:00
100.00 zł
Zdrowiej kolego
/ wtorek, 29 września 2020, 1:10
5.00 zł
/ wtorek, 29 września 2020, 0:06
5.00 zł
Elżbieta Grzybowska / poniedziałek, 28 września 2020, 23:46
50.00 zł
/ poniedziałek, 28 września 2020, 23:27
20.00 zł
/ poniedziałek, 28 września 2020, 23:17
25.00 zł
/ poniedziałek, 28 września 2020, 22:59
10.00 zł
Michał Urban / poniedziałek, 28 września 2020, 22:51
100.00 zł
Joanna / poniedziałek, 28 września 2020, 22:31
20.00 zł
Magda Stachowicz / poniedziałek, 28 września 2020, 21:59
100.00 zł
/ poniedziałek, 28 września 2020, 21:57
20.00 zł
/ poniedziałek, 28 września 2020, 21:53
100.00 zł
/ poniedziałek, 28 września 2020, 21:46
5.00 zł
Maksym Gąsior / poniedziałek, 28 września 2020, 21:46
5.00 zł
/ poniedziałek, 28 września 2020, 21:45
10.00 zł
Magdalena Kubas / poniedziałek, 28 września 2020, 21:38
50.00 zł
Wioletta Ptak / poniedziałek, 28 września 2020, 21:37
50.00 zł
/ poniedziałek, 28 września 2020, 21:34
20.00 zł
/ poniedziałek, 28 września 2020, 21:25
10.00 zł
/ poniedziałek, 28 września 2020, 21:18
20.00 zł
/ poniedziałek, 28 września 2020, 21:15
20.00 zł
Monika N / poniedziałek, 28 września 2020, 21:14
20.00 zł
Monika / poniedziałek, 28 września 2020, 21:04
20.00 zł
/ poniedziałek, 28 września 2020, 21:02
10.00 zł
Magdalena Zgórska / poniedziałek, 28 września 2020, 20:58
20.00 zł
Życzę szybkiego powrotu do zdrowia.
/ poniedziałek, 28 września 2020, 20:55
20.00 zł
/ poniedziałek, 28 września 2020, 20:41
20.00 zł
/ poniedziałek, 28 września 2020, 20:40
10.00 zł
Ania i Błażej / poniedziałek, 28 września 2020, 20:38
500.00 zł
Zdrowiej!
/ poniedziałek, 28 września 2020, 20:28
5.00 zł
Piotr Przytuła / poniedziałek, 28 września 2020, 20:24
100.00 zł
/ poniedziałek, 28 września 2020, 20:24
50.00 zł
/ poniedziałek, 28 września 2020, 20:23
20.00 zł
/ poniedziałek, 28 września 2020, 20:22
20.00 zł
/ poniedziałek, 28 września 2020, 20:13
50.00 zł
/ poniedziałek, 28 września 2020, 20:12
5.00 zł
/ poniedziałek, 28 września 2020, 20:06
10.00 zł
/ poniedziałek, 28 września 2020, 20:05
20.00 zł
Jakub będzie dobrze musisz być silny a wszystko powoli się ułoży. Trzymam kciuki
/ poniedziałek, 28 września 2020, 20:05
20.00 zł
/ poniedziałek, 28 września 2020, 20:04
50.00 zł
/ poniedziałek, 28 września 2020, 20:03
10.00 zł
Mariusz Jarecki / poniedziałek, 28 września 2020, 20:01
100.00 zł
/ poniedziałek, 28 września 2020, 19:57
20.00 zł
/ poniedziałek, 28 września 2020, 19:55
100.00 zł
Hubert Waltoś / poniedziałek, 28 września 2020, 19:50
20.00 zł
Bolesław Brzuchacz / poniedziałek, 28 września 2020, 19:44
50.00 zł
Skromna cegiełka na pomoc Jakubowi
Adam Onyszczuk / poniedziałek, 28 września 2020, 19:19
30.00 zł
Trzymam kciuki
/ poniedziałek, 28 września 2020, 19:17
50.00 zł
Zgłoś gotowość do startu....!
Elżbieta Bosek / poniedziałek, 28 września 2020, 19:15
100.00 zł
/ poniedziałek, 28 września 2020, 19:13
30.00 zł
Paweł D. / poniedziałek, 28 września 2020, 19:11
50.00 zł
/ poniedziałek, 28 września 2020, 18:59
50.00 zł
Bożena i Thanh / poniedziałek, 28 września 2020, 18:54
200.00 zł
Życzymy powrotu do zdrowia
/ poniedziałek, 28 września 2020, 18:39
50.00 zł
Joanna Buczek / poniedziałek, 28 września 2020, 18:35
20.00 zł
Zdrowia ❤️
Monika Greszta / poniedziałek, 28 września 2020, 18:31
200.00 zł
Łukasz Pałka / poniedziałek, 28 września 2020, 18:25
50.00 zł
/ poniedziałek, 28 września 2020, 18:23
20.00 zł
Trzymaj się mordko będzie dobrze
Radek / poniedziałek, 28 września 2020, 18:11
20.00 zł
/ poniedziałek, 28 września 2020, 18:03
10.00 zł
/ poniedziałek, 28 września 2020, 18:02
5.00 zł
/ poniedziałek, 28 września 2020, 18:02
50.00 zł
/ poniedziałek, 28 września 2020, 17:47
50.00 zł
/ poniedziałek, 28 września 2020, 17:10
30.00 zł
KRZYSZTOF SAJDAK / poniedziałek, 28 września 2020, 17:09
50.00 zł
Beata Sliwa / poniedziałek, 28 września 2020, 16:51
100.00 zł
Dla Kuby
/ poniedziałek, 28 września 2020, 16:46
50.00 zł
/ poniedziałek, 28 września 2020, 16:27
50.00 zł
Grażyna Pietrzak / poniedziałek, 28 września 2020, 16:14
100.00 zł
Dla Kuby
/ poniedziałek, 28 września 2020, 16:09
20.00 zł
Ireneusz Niziuk / poniedziałek, 28 września 2020, 16:06
40.00 zł
Dla Kuby, trzymaj się.
Aska Xx / poniedziałek, 28 września 2020, 16:01
50.00 zł
Waldemar Jastrzab / poniedziałek, 28 września 2020, 15:59
50.00 zł
Wojciech Wilczewski / poniedziałek, 28 września 2020, 15:52
20.00 zł
Bądź silny, masz wielu wspanialych ludzi wokół, którzy pomogą Ci wrócić do tego co tak kochasz. Dasz radę, wierzę w Ciebie!
Monika Śmigielska / poniedziałek, 28 września 2020, 15:34
20.00 zł
/ poniedziałek, 28 września 2020, 15:24
50.00 zł
Wacław Szary / poniedziałek, 28 września 2020, 15:17
30.00 zł
/ poniedziałek, 28 września 2020, 15:14
50.00 zł
Zwycięzysz.
/ poniedziałek, 28 września 2020, 15:12
50.00 zł
Agata Dziura / poniedziałek, 28 września 2020, 15:10
50.00 zł
Robert Róg / poniedziałek, 28 września 2020, 15:09
100.00 zł
Konrad / poniedziałek, 28 września 2020, 14:55
100.00 zł
/ poniedziałek, 28 września 2020, 14:44
20.00 zł
Liliana Eichler Szpecht / poniedziałek, 28 września 2020, 14:41
20.00 zł
Dużo zdrowia, wracaj do nas
/ poniedziałek, 28 września 2020, 14:39
20.00 zł
Julita TBąk / poniedziałek, 28 września 2020, 14:20
50.00 zł
Klaudia Jędryka / poniedziałek, 28 września 2020, 14:19
20.00 zł
/ poniedziałek, 28 września 2020, 14:06
20.00 zł
/ poniedziałek, 28 września 2020, 14:05
200.00 zł
/ poniedziałek, 28 września 2020, 14:03
20.00 zł
/ poniedziałek, 28 września 2020, 14:02
50.00 zł
/ poniedziałek, 28 września 2020, 14:01
10.00 zł
/ poniedziałek, 28 września 2020, 14:01
20.00 zł
Weronika Sulowska / poniedziałek, 28 września 2020, 14:00
10.00 zł
/ poniedziałek, 28 września 2020, 13:59
20.00 zł
/ poniedziałek, 28 września 2020, 13:55
20.00 zł
/ poniedziałek, 28 września 2020, 13:49
100.00 zł
Krystyna i Adam Szwajdych / poniedziałek, 28 września 2020, 13:40
500.00 zł
Dużo zdrowia i siły.
Marcin Kowalik / poniedziałek, 28 września 2020, 13:38
100.00 zł
Agata Wojcieszko-Mochniej / poniedziałek, 28 września 2020, 12:43
50.00 zł
Sylwia / poniedziałek, 28 września 2020, 12:40
20.00 zł
Magda Budzisz / poniedziałek, 28 września 2020, 12:40
20.00 zł
Joanna Pawlus-Konopka / poniedziałek, 28 września 2020, 12:19
100.00 zł
/ poniedziałek, 28 września 2020, 12:17
20.00 zł
będzie dobrze!
Joanna Majewska / poniedziałek, 28 września 2020, 12:07
100.00 zł
/ poniedziałek, 28 września 2020, 12:05
20.00 zł
/ poniedziałek, 28 września 2020, 11:58
30.00 zł
/ poniedziałek, 28 września 2020, 11:38
200.00 zł
Marcin Skiba / poniedziałek, 28 września 2020, 11:36
20.00 zł
Kamil Zagórowski / poniedziałek, 28 września 2020, 11:27
100.00 zł
/ poniedziałek, 28 września 2020, 11:27
50.00 zł
/ poniedziałek, 28 września 2020, 11:19
100.00 zł
/ poniedziałek, 28 września 2020, 11:13
20.00 zł
Niewiele, ale zawsze to kilka groszy na pomoc. Trzymam kciuki za udaną rehabilitację!
/ poniedziałek, 28 września 2020, 11:12
50.00 zł
Paulina Płodzień / poniedziałek, 28 września 2020, 11:11
20.00 zł
Nie jest to wiele, ale wierzę że osiągnięcie ten cel. Z całego serca życzę zdrowia i siły, zarówno dla Kuby jak i całej rodziny. Nie jesteście sami!
/ poniedziałek, 28 września 2020, 10:57
30.00 zł
/ poniedziałek, 28 września 2020, 10:52
20.00 zł
Dominika Mikuła / poniedziałek, 28 września 2020, 10:52
50.00 zł
/ poniedziałek, 28 września 2020, 10:49
50.00 zł
/ poniedziałek, 28 września 2020, 10:48
50.00 zł
Jeszcze polatasz!
/ poniedziałek, 28 września 2020, 10:45
50.00 zł
Wracaj do zdrowia
Natalia Kuźniar / poniedziałek, 28 września 2020, 10:41
40.00 zł
Jadwiga Winiarska / poniedziałek, 28 września 2020, 10:40
100.00 zł
Trzymaj się i walcz jesteś potrzebny tu na ziemi.Będę pamietac w modlitwie.
/ poniedziałek, 28 września 2020, 10:37
50.00 zł
/ poniedziałek, 28 września 2020, 10:36
20.00 zł
/ poniedziałek, 28 września 2020, 10:28
10.00 zł
❣️
/ poniedziałek, 28 września 2020, 10:08
50.00 zł
/ poniedziałek, 28 września 2020, 10:01
10.00 zł
Jarek / poniedziałek, 28 września 2020, 9:57
30.00 zł
Trzymaj się chłopcze.
/ poniedziałek, 28 września 2020, 9:56
10.00 zł
/ poniedziałek, 28 września 2020, 9:27
5.00 zł
/ poniedziałek, 28 września 2020, 9:26
20.00 zł
/ poniedziałek, 28 września 2020, 9:23
50.00 zł
/ poniedziałek, 28 września 2020, 9:20
5.00 zł
/ poniedziałek, 28 września 2020, 9:10
5.00 zł
/ poniedziałek, 28 września 2020, 9:01
20.00 zł
/ poniedziałek, 28 września 2020, 8:58
10.00 zł
/ poniedziałek, 28 września 2020, 8:52
50.00 zł
Beata Janda / poniedziałek, 28 września 2020, 8:37
100.00 zł
/ poniedziałek, 28 września 2020, 8:36
20.00 zł
/ poniedziałek, 28 września 2020, 8:35
15.00 zł
Agnieszka Kawuza / poniedziałek, 28 września 2020, 8:32
50.00 zł
Życzę szybkiego powrotu do zdrowia.
Tomasz Lis / poniedziałek, 28 września 2020, 8:19
20.00 zł
Dorota Bartmańska / poniedziałek, 28 września 2020, 8:18
50.00 zł
Krystyna Przebieradło / poniedziałek, 28 września 2020, 8:08
100.00 zł
Agnieszka S. / poniedziałek, 28 września 2020, 7:55
100.00 zł
Alicja Skawińska / poniedziałek, 28 września 2020, 7:14
50.00 zł
M&R Zajac / poniedziałek, 28 września 2020, 4:47
30.00 zł
Mariusz Stącel / poniedziałek, 28 września 2020, 3:56
100.00 zł
Michał Konieczny / poniedziałek, 28 września 2020, 1:08
20.00 zł
/ poniedziałek, 28 września 2020, 0:51
20.00 zł
/ poniedziałek, 28 września 2020, 0:42
50.00 zł
Przekazuję wyrazy wsparcia od kolegów uczniów szybowcowych, jeszcze razem polatamy kolego!
Kinga Samołyk / poniedziałek, 28 września 2020, 0:40
20.00 zł
Renata Cioch / poniedziałek, 28 września 2020, 0:02
50.00 zł
Trzymaj się chłopaku
/ poniedziałek, 28 września 2020, 0:01
10.00 zł
/ niedziela, 27 września 2020, 23:26
20.00 zł
Anita Skalska / niedziela, 27 września 2020, 23:19
100.00 zł
/ niedziela, 27 września 2020, 23:18
50.00 zł
/ niedziela, 27 września 2020, 23:18
50.00 zł
Wracaj do zdrowia lotniku!
/ niedziela, 27 września 2020, 23:02
5.00 zł
/ niedziela, 27 września 2020, 23:02
20.00 zł
/ niedziela, 27 września 2020, 23:02
20.00 zł
aaa
Joanna Rumszewicz / niedziela, 27 września 2020, 23:01
100.00 zł
Trzymaj się Kuba
/ niedziela, 27 września 2020, 23:01
10.00 zł
Oskar Skała / niedziela, 27 września 2020, 23:00
10.00 zł
/ niedziela, 27 września 2020, 22:54
100.00 zł
/ niedziela, 27 września 2020, 22:52
50.00 zł
/ niedziela, 27 września 2020, 22:52
50.00 zł
/ niedziela, 27 września 2020, 22:49
20.00 zł
Zuzanna Bielenda / niedziela, 27 września 2020, 22:45
5.00 zł
/ niedziela, 27 września 2020, 22:29
100.00 zł
/ niedziela, 27 września 2020, 22:23
50.00 zł
/ niedziela, 27 września 2020, 22:22
5.00 zł
Trzymajcie się❤ J.
/ niedziela, 27 września 2020, 22:22
50.00 zł
Elżbieta Romanek / niedziela, 27 września 2020, 22:14
100.00 zł
Hanna / niedziela, 27 września 2020, 22:04
20.00 zł
trzymaj się kuba
/ niedziela, 27 września 2020, 22:02
20.00 zł
Joanna Sidorowicz / niedziela, 27 września 2020, 22:01
50.00 zł
Kuba, trzymam kciuki za powrót do zdrowia
Jakub Kiernicki / niedziela, 27 września 2020, 21:53
50.00 zł
/ niedziela, 27 września 2020, 21:53
50.00 zł
Jakub Mróz / niedziela, 27 września 2020, 21:52
10.00 zł
/ niedziela, 27 września 2020, 21:51
50.00 zł
/ niedziela, 27 września 2020, 21:50
5.00 zł
Wiktoria Uram / niedziela, 27 września 2020, 21:42
10.00 zł
/ niedziela, 27 września 2020, 21:41
20.00 zł
Bogusław Zakrzewski / niedziela, 27 września 2020, 21:40
50.00 zł
Michał Sroka / niedziela, 27 września 2020, 21:39
20.00 zł
/ niedziela, 27 września 2020, 21:34
200.00 zł
Miłosz Szpar / niedziela, 27 września 2020, 21:33
25.00 zł
/ niedziela, 27 września 2020, 21:31
311.00 zł
/ niedziela, 27 września 2020, 21:28
20.00 zł
Sabina Szetela / niedziela, 27 września 2020, 21:17
20.00 zł
/ niedziela, 27 września 2020, 21:14
20.00 zł
/ niedziela, 27 września 2020, 21:14
20.00 zł
/ niedziela, 27 września 2020, 21:08
20.00 zł
Beata Cudo / niedziela, 27 września 2020, 21:06
20.00 zł
/ niedziela, 27 września 2020, 21:06
20.00 zł
/ niedziela, 27 września 2020, 21:05
100.00 zł
Łukasz Mach / niedziela, 27 września 2020, 21:05
20.00 zł
Justyna Cygan / niedziela, 27 września 2020, 21:03
200.00 zł
/ niedziela, 27 września 2020, 21:02
20.00 zł
/ niedziela, 27 września 2020, 20:58
20.00 zł
Wiktoria Becla / niedziela, 27 września 2020, 20:57
50.00 zł
/ niedziela, 27 września 2020, 20:56
50.00 zł
Filip Kucybała / niedziela, 27 września 2020, 20:54
20.00 zł
Rafal Banaśkiewicz / niedziela, 27 września 2020, 20:49
100.00 zł
/ niedziela, 27 września 2020, 20:48
20.00 zł
/ niedziela, 27 września 2020, 20:42
10.00 zł
Klaudia Gątarz / niedziela, 27 września 2020, 20:40
10.00 zł
Dawid Pietruszyński / niedziela, 27 września 2020, 20:37
5.00 zł
Kuba wyciągał mnie w szybowcu z wyciągarki na lotnisku super się z nim polubiłem szybkiego powrotu do zdrowia!
/ niedziela, 27 września 2020, 20:28
200.00 zł
/ niedziela, 27 września 2020, 20:26
500.00 zł
Wspieram Ciebie rowniez modlitwa. Nie poddawaj sie!!! Cale zycie przed Toba.
Kinga Bednarska / niedziela, 27 września 2020, 20:25
20.00 zł
Anita Sebastianka / niedziela, 27 września 2020, 20:25
500.00 zł
Dagmara Skarbek / niedziela, 27 września 2020, 20:23
100.00 zł
/ niedziela, 27 września 2020, 20:20
50.00 zł
Justyna Dral / niedziela, 27 września 2020, 20:19
50.00 zł
Nie poddawaj się Kubuś
/ niedziela, 27 września 2020, 20:19
100.00 zł
Justyna Kaczor / niedziela, 27 września 2020, 20:19
10.00 zł
Magda i Piotrek Majewscy / niedziela, 27 września 2020, 20:13
1000.00 zł
Laura Siorek / niedziela, 27 września 2020, 20:10
50.00 zł
/ niedziela, 27 września 2020, 20:09
100.00 zł
Edyta Korcz / niedziela, 27 września 2020, 20:09
20.00 zł
/ niedziela, 27 września 2020, 20:07
100.00 zł
/ niedziela, 27 września 2020, 20:07
20.00 zł
/ niedziela, 27 września 2020, 20:02
110.00 zł
Powodzenia❤️❤️❤️❤️
/ niedziela, 27 września 2020, 20:00
20.00 zł
/ niedziela, 27 września 2020, 19:57
30.00 zł
/ niedziela, 27 września 2020, 19:57
100.00 zł
Trzymaj się
/ niedziela, 27 września 2020, 19:57
100.00 zł
Kamil Janda / niedziela, 27 września 2020, 19:54
100.00 zł
/ niedziela, 27 września 2020, 19:50
50.00 zł
Zdrowia życzymy
/ niedziela, 27 września 2020, 19:45
20.00 zł
/ niedziela, 27 września 2020, 19:43
20.00 zł
/ niedziela, 27 września 2020, 19:43
50.00 zł
Z całego serca życzę zdrowia i przesyłam ciepłe myśli!
/ niedziela, 27 września 2020, 19:43
20.00 zł
Aleksandra Sitek / niedziela, 27 września 2020, 19:37
20.00 zł
/ niedziela, 27 września 2020, 19:33
50.00 zł
/ niedziela, 27 września 2020, 19:32
20.00 zł
/ niedziela, 27 września 2020, 19:23
50.00 zł
Trzymam kciuki ✊✊✊
/ niedziela, 27 września 2020, 19:19
50.00 zł
/ niedziela, 27 września 2020, 19:10
100.00 zł
/ niedziela, 27 września 2020, 19:07
20.00 zł
Maria Mostek / niedziela, 27 września 2020, 19:03
200.00 zł
/ niedziela, 27 września 2020, 19:02
10.00 zł
Ela / niedziela, 27 września 2020, 18:56
100.00 zł
Wsperam rowniez modlitwą
/ niedziela, 27 września 2020, 18:54
100.00 zł
/ niedziela, 27 września 2020, 18:54
100.00 zł
Marta Duda / niedziela, 27 września 2020, 18:51
100.00 zł
Katarzyna Rawiak / niedziela, 27 września 2020, 18:49
100.00 zł
/ niedziela, 27 września 2020, 18:44
20.00 zł
/ niedziela, 27 września 2020, 18:42
5.00 zł
/ niedziela, 27 września 2020, 18:39
50.00 zł
Aleksander Pawletta / niedziela, 27 września 2020, 18:38
20.00 zł
Weronika Bartman / niedziela, 27 września 2020, 18:37
5.00 zł
/ niedziela, 27 września 2020, 18:37
15.00 zł
/ niedziela, 27 września 2020, 18:35
20.00 zł
/ niedziela, 27 września 2020, 18:35
15.00 zł
/ niedziela, 27 września 2020, 18:34
20.00 zł
/ niedziela, 27 września 2020, 18:33
50.00 zł
/ niedziela, 27 września 2020, 18:31
10.00 zł
/ niedziela, 27 września 2020, 18:27
10.00 zł
Klara Lelek / niedziela, 27 września 2020, 18:24
20.00 zł
/ niedziela, 27 września 2020, 18:20
5.00 zł
/ niedziela, 27 września 2020, 18:19
20.00 zł
Zuzanna Stanisz / niedziela, 27 września 2020, 18:05
10.00 zł
/ niedziela, 27 września 2020, 18:03
20.00 zł
weronika wozniak / niedziela, 27 września 2020, 17:59
10.00 zł
koleżanka z gimnazjum trzymaj sie kubus ❤
/ niedziela, 27 września 2020, 17:55
100.00 zł
Piotr Kopplinger / niedziela, 27 września 2020, 17:48
20.00 zł
Wiktor Gorlowski / niedziela, 27 września 2020, 17:40
50.00 zł
Artur Czepiel / niedziela, 27 września 2020, 17:39
20.00 zł
W Bieszczadach same twarde chłopaki, przysięgam Ci że sobie z tym wszystkim poradzisz. Trzymaj fason wielkoludzie.
Tomasz Cierpisz / niedziela, 27 września 2020, 17:38
100.00 zł
/ niedziela, 27 września 2020, 17:37
20.00 zł
Życzę zdrowia
Krzysztof Nawojski / niedziela, 27 września 2020, 17:35
1000.00 zł
Stanisław Mazur / niedziela, 27 września 2020, 17:26
600.00 zł
/ niedziela, 27 września 2020, 17:26
100.00 zł
/ niedziela, 27 września 2020, 17:24
2.00 zł
/ niedziela, 27 września 2020, 17:23
20.00 zł
/ niedziela, 27 września 2020, 17:21
1000.00 zł
Trzymaj się Kubus!
Klaudia Głodowska / niedziela, 27 września 2020, 17:19
30.00 zł
Pomagam
Szymon Ozimek / niedziela, 27 września 2020, 17:17
1000.00 zł
Kamil Mołodecki / niedziela, 27 września 2020, 17:10
50.00 zł
/ niedziela, 27 września 2020, 17:10
20.00 zł
/ niedziela, 27 września 2020, 17:09
20.00 zł
/ niedziela, 27 września 2020, 17:02
10.00 zł
/ niedziela, 27 września 2020, 17:02
50.00 zł
/ niedziela, 27 września 2020, 17:02
50.00 zł
/ niedziela, 27 września 2020, 17:01
20.00 zł
Joanna Kuraś / niedziela, 27 września 2020, 16:55
20.00 zł
/ niedziela, 27 września 2020, 16:52
10.00 zł
/ niedziela, 27 września 2020, 16:51
10.00 zł
/ niedziela, 27 września 2020, 16:50
200.00 zł
/ niedziela, 27 września 2020, 16:44
100.00 zł
Artur Antas / niedziela, 27 września 2020, 16:44
100.00 zł
/ niedziela, 27 września 2020, 16:41
50.00 zł
/ niedziela, 27 września 2020, 16:40
10.00 zł
Mateusz Mróz / niedziela, 27 września 2020, 16:39
20.00 zł
/ niedziela, 27 września 2020, 16:39
20.00 zł
/ niedziela, 27 września 2020, 16:38
20.00 zł
Katarzyna Masełek / niedziela, 27 września 2020, 16:37
50.00 zł
Patrycja Lasota / niedziela, 27 września 2020, 16:37
50.00 zł
Trzymaj się Kubuś <3
/ niedziela, 27 września 2020, 16:32
50.00 zł
/ niedziela, 27 września 2020, 16:29
50.00 zł
Karolina Kralczyńska / niedziela, 27 września 2020, 16:15
50.00 zł
/ niedziela, 27 września 2020, 16:13
150.00 zł
/ niedziela, 27 września 2020, 16:08
20.00 zł
Aleksandra Szlachta / niedziela, 27 września 2020, 15:50
20.00 zł
/ niedziela, 27 września 2020, 15:47
50.00 zł
Powrotu do Zdrowia!
/ niedziela, 27 września 2020, 15:43
50.00 zł
Dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych. Czym więc jest dla Niego uzdrowić Jakuba?
Monika Paluch / niedziela, 27 września 2020, 15:31
50.00 zł
Aleksandra Groń / niedziela, 27 września 2020, 15:19
50.00 zł
/ niedziela, 27 września 2020, 15:03
20.00 zł
Katarzyna / niedziela, 27 września 2020, 14:54
100.00 zł
/ niedziela, 27 września 2020, 14:45
20.00 zł
/ niedziela, 27 września 2020, 14:42
10.00 zł
Małgorzata Franczyk / niedziela, 27 września 2020, 14:29
50.00 zł
Jakub walczymy o Ciebie!
Darek / niedziela, 27 września 2020, 14:27
300.00 zł
/ niedziela, 27 września 2020, 14:07
20.00 zł
Zdrowia
Wojtek Majewski / niedziela, 27 września 2020, 14:07
100.00 zł
Nie poddawaj się!!!
/ niedziela, 27 września 2020, 14:04
5.00 zł
/ niedziela, 27 września 2020, 14:04
50.00 zł
Życzę dużo siły i zdrowia. Pamiętaj Bóg jest z Tobą!
EWA / niedziela, 27 września 2020, 14:01
100.00 zł
Powodzenia!!!
Aneta i Mariusz Pączek / niedziela, 27 września 2020, 13:56
200.00 zł
Jesteśmy z Tobą Wiolu, dużo siły
/ niedziela, 27 września 2020, 13:48
20.00 zł
/ niedziela, 27 września 2020, 13:16
11.00 zł
Robert Cielecki / niedziela, 27 września 2020, 13:06
1000.00 zł
Kuba, wracaj do zdrowia, wszyscy wierzymy że będzie dobrze. Rodzice i rodzeństwo, trzymajcie się w tym trudnym czasie.
Izabela Berdowska / niedziela, 27 września 2020, 13:03
100.00 zł
/ niedziela, 27 września 2020, 12:59
50.00 zł
Będzie dobrze :)
Wojciech Sowa / niedziela, 27 września 2020, 12:47
20.00 zł
Zdrowia kolego
/ niedziela, 27 września 2020, 12:30
20.00 zł
/ niedziela, 27 września 2020, 12:18
30.00 zł
Barbara / niedziela, 27 września 2020, 12:11
100.00 zł
Będzie dobrze, dacie radę.
Kamil / niedziela, 27 września 2020, 11:57
100.00 zł
/ niedziela, 27 września 2020, 11:35
20.00 zł
/ niedziela, 27 września 2020, 11:29
7.00 zł
Monika Glica / niedziela, 27 września 2020, 11:24
200.00 zł
Marta Domaradzka / niedziela, 27 września 2020, 11:23
100.00 zł
Marta / niedziela, 27 września 2020, 11:23
100.00 zł
Walcz Dasz radę
/ niedziela, 27 września 2020, 11:20
50.00 zł
/ niedziela, 27 września 2020, 11:09
50.00 zł
Anna Andruszewska / niedziela, 27 września 2020, 11:07
20.00 zł
/ niedziela, 27 września 2020, 11:00
20.00 zł
Zdrowa chłopaku! Siły dla mamy
Dominika Skrabalak / niedziela, 27 września 2020, 10:59
100.00 zł
Maciej Senatorski / niedziela, 27 września 2020, 10:53
100.00 zł
Wierzę, że Twoje młode życie będzie piękne
Harcerska Grupa Ratownicza Rzeszów / niedziela, 27 września 2020, 10:45
200.00 zł
Trzymaj się kolego
/ niedziela, 27 września 2020, 10:37
20.00 zł
Elżbieta / niedziela, 27 września 2020, 10:31
20.00 zł
/ niedziela, 27 września 2020, 10:22
100.00 zł
/ niedziela, 27 września 2020, 10:18
10.00 zł
/ niedziela, 27 września 2020, 10:08
50.00 zł
/ niedziela, 27 września 2020, 10:03
100.00 zł
Karolina M / niedziela, 27 września 2020, 10:01
100.00 zł
/ niedziela, 27 września 2020, 9:51
50.00 zł
Chłopaku, jeszcze będziesz latał!
/ niedziela, 27 września 2020, 9:47
20.00 zł
/ niedziela, 27 września 2020, 9:35
50.00 zł
Kazimierz Kraczoń / niedziela, 27 września 2020, 9:31
100.00 zł
/ niedziela, 27 września 2020, 9:16
20.00 zł
/ niedziela, 27 września 2020, 9:07
10.00 zł
Ewa / niedziela, 27 września 2020, 8:51
50.00 zł
/ niedziela, 27 września 2020, 8:46
20.00 zł
Bóg z Tobą
/ niedziela, 27 września 2020, 8:45
50.00 zł
/ niedziela, 27 września 2020, 8:31
10.00 zł
Jolanta Szpunar / niedziela, 27 września 2020, 8:25
50.00 zł
Magdalen Kłeczek / niedziela, 27 września 2020, 8:07
50.00 zł
Michał Kuźniar / niedziela, 27 września 2020, 7:57
50.00 zł
/ niedziela, 27 września 2020, 7:53
10.00 zł
Małgorzata Żak-Molenda / niedziela, 27 września 2020, 7:51
50.00 zł
Zygmunt Tuszyński / niedziela, 27 września 2020, 7:38
50.00 zł
/ niedziela, 27 września 2020, 6:41
50.00 zł
/ niedziela, 27 września 2020, 5:31
20.00 zł
Tomasz Koczur / niedziela, 27 września 2020, 3:21
50.00 zł
/ niedziela, 27 września 2020, 2:56
50.00 zł
Kubuś dasz radę❤️
/ niedziela, 27 września 2020, 2:22
20.00 zł
/ sobota, 26 września 2020, 23:33
20.00 zł
/ sobota, 26 września 2020, 23:28
100.00 zł
Elżbieta Żaczek / sobota, 26 września 2020, 23:25
50.00 zł
Angel / sobota, 26 września 2020, 23:17
100.00 zł
<3
/ sobota, 26 września 2020, 23:16
10.00 zł
Marzena i Boguś / sobota, 26 września 2020, 23:10
1000.00 zł
/ sobota, 26 września 2020, 22:55
2.00 zł
Powodzenia ❤️
/ sobota, 26 września 2020, 22:53
10.00 zł
Trzymam mocno kciuki
Witold Wróbel / sobota, 26 września 2020, 22:44
100.00 zł
/ sobota, 26 września 2020, 22:34
10.00 zł
/ sobota, 26 września 2020, 22:34
20.00 zł
Wierzę, że wszystko się uda
/ sobota, 26 września 2020, 22:30
20.00 zł
/ sobota, 26 września 2020, 22:28
10.00 zł
/ sobota, 26 września 2020, 22:17
10.00 zł
/ sobota, 26 września 2020, 22:13
100.00 zł
/ sobota, 26 września 2020, 22:08
10.00 zł
Wierzę, że będzie dobrze
Natalia Wajda / sobota, 26 września 2020, 22:04
10.00 zł
/ sobota, 26 września 2020, 22:00
20.00 zł
/ sobota, 26 września 2020, 21:56
20.00 zł
/ sobota, 26 września 2020, 21:53
10.00 zł
/ sobota, 26 września 2020, 21:48
5.00 zł
/ sobota, 26 września 2020, 21:43
20.00 zł
/ sobota, 26 września 2020, 21:43
10.00 zł
Trzymam kciuki za ciebie Kuba
Michał / sobota, 26 września 2020, 21:42
100.00 zł
Trzymaj się Kuba, wyjdziesz z tego!
Malgorzata Hołowińska / sobota, 26 września 2020, 21:42
100.00 zł
/ sobota, 26 września 2020, 21:39
20.00 zł
/ sobota, 26 września 2020, 21:36
20.00 zł
Brygida Kuraś / sobota, 26 września 2020, 21:34
10.00 zł
Dużo zdrowia!
Tomasz / sobota, 26 września 2020, 21:25
50.00 zł
Andrzej Pietrzak / sobota, 26 września 2020, 21:25
20.00 zł
Dasz radę!
Daria / sobota, 26 września 2020, 21:11
50.00 zł
/ sobota, 26 września 2020, 21:02
10.00 zł
/ sobota, 26 września 2020, 20:59
10.00 zł
Damian / sobota, 26 września 2020, 20:48
10.00 zł
/ sobota, 26 września 2020, 20:32
50.00 zł
/ sobota, 26 września 2020, 20:30
20.00 zł
/ sobota, 26 września 2020, 20:25
50.00 zł
Walcz chłopaku!!!!
Ania Majewska / sobota, 26 września 2020, 20:20
100.00 zł
/ sobota, 26 września 2020, 20:12
50.00 zł
Edyta Sąsiadek / sobota, 26 września 2020, 20:12
300.00 zł
Adrian Kicka / sobota, 26 września 2020, 19:49
100.00 zł
/ sobota, 26 września 2020, 19:35
50.00 zł
Barbara Kut / sobota, 26 września 2020, 19:30
100.00 zł
/ sobota, 26 września 2020, 19:27
50.00 zł
Trzymam kciuki i wierzę, że jeszcze będziesz śmigał na snowboardzie!
/ sobota, 26 września 2020, 19:22
50.00 zł
/ sobota, 26 września 2020, 19:19
100.00 zł
/ sobota, 26 września 2020, 19:11
20.00 zł
Elżbieta Walentek / sobota, 26 września 2020, 19:01
100.00 zł
trzymam kciuki
/ sobota, 26 września 2020, 18:57
1.00 zł
Szymon Matysiak / sobota, 26 września 2020, 18:38
50.00 zł
/ sobota, 26 września 2020, 18:17
50.00 zł
Agnieszka i Henryk / sobota, 26 września 2020, 18:14
1000.00 zł
Kuba walcz, wierzymy , że wyzdrowiejesz...jesteśmy z Wami...
Anna Przybycień / sobota, 26 września 2020, 17:49
200.00 zł
/ sobota, 26 września 2020, 17:48
50.00 zł
/ sobota, 26 września 2020, 17:32
50.00 zł
Agnieszka Ginszt / sobota, 26 września 2020, 17:31
20.00 zł
/ sobota, 26 września 2020, 17:25
30.00 zł
Lucyna Decowska-Pacześniak / sobota, 26 września 2020, 17:18
100.00 zł
/ sobota, 26 września 2020, 17:16
20.00 zł
Monika / sobota, 26 września 2020, 17:16
20.00 zł
/ sobota, 26 września 2020, 17:13
10.00 zł
Marcin ze Studiów / sobota, 26 września 2020, 17:02
200.00 zł
Nie traćcie nadzieji ...
/ sobota, 26 września 2020, 17:00
20.00 zł
Lukasz Kowalik / sobota, 26 września 2020, 16:45
100.00 zł
Jolanta Michałek / sobota, 26 września 2020, 16:37
50.00 zł
/ sobota, 26 września 2020, 16:32
20.00 zł
/ sobota, 26 września 2020, 16:23
100.00 zł
Będzie dobrze❤️
/ sobota, 26 września 2020, 16:09
50.00 zł
/ sobota, 26 września 2020, 16:09
50.00 zł
Trzymaj się, wierzę, że wyjdziesz z tego cały!
MAGDALENA TURCZYN / sobota, 26 września 2020, 16:00
100.00 zł
Arkadiusz / sobota, 26 września 2020, 15:29
100.00 zł
/ sobota, 26 września 2020, 15:23
500.00 zł
/ sobota, 26 września 2020, 15:16
50.00 zł
wiara czyni cuda badz silny
Renata Magdoń / sobota, 26 września 2020, 15:12
100.00 zł
Dorota Mendoń / sobota, 26 września 2020, 15:04
100.00 zł
Wiola! Wytwałości i wiary! Na pewno się uda! <3
Kasia / sobota, 26 września 2020, 15:03
50.00 zł
/ sobota, 26 września 2020, 15:01
10.00 zł
Maja Gałuszka / sobota, 26 września 2020, 14:33
200.00 zł
Kuba. Wracaj do zdrowia. Trzymam kciuki. Trzeba jeszcze na snowboardzie pojeździć!
/ sobota, 26 września 2020, 14:14
50.00 zł
Wierze ze Wam się uda
Ewa / sobota, 26 września 2020, 14:09
300.00 zł
Patrycja / sobota, 26 września 2020, 13:57
20.00 zł
Agata / sobota, 26 września 2020, 13:50
50.00 zł
/ sobota, 26 września 2020, 13:39
50.00 zł
Anna Hrabia / sobota, 26 września 2020, 13:37
50.00 zł
Tadeusz Wiącek / sobota, 26 września 2020, 13:37
100.00 zł
Powodzenia
/ sobota, 26 września 2020, 13:32
50.00 zł
/ sobota, 26 września 2020, 13:28
100.00 zł
/ sobota, 26 września 2020, 13:26
50.00 zł
/ sobota, 26 września 2020, 13:19
50.00 zł
Maria Bereś / sobota, 26 września 2020, 12:52
200.00 zł
❤️❤️❤️
Jolanta Salach / sobota, 26 września 2020, 12:51
50.00 zł
Arkadiusz Salach / sobota, 26 września 2020, 12:49
50.00 zł
Izabella Ozog / sobota, 26 września 2020, 12:33
100.00 zł
/ sobota, 26 września 2020, 12:31
100.00 zł
Tomasz Moszczak / sobota, 26 września 2020, 12:29
100.00 zł
/ sobota, 26 września 2020, 12:25
20.00 zł
Daniela Nowakowska / sobota, 26 września 2020, 12:18
100.00 zł
Marcin Ceglarz / sobota, 26 września 2020, 12:14
100.00 zł
Trzymaj się.
/ sobota, 26 września 2020, 12:14
100.00 zł
Natalia Znamirowska / sobota, 26 września 2020, 12:14
200.00 zł
Elżbieta Krzysik / sobota, 26 września 2020, 12:09
50.00 zł
Życze serdecznie powrotu do zdrowia.Wiara czyni cuda.
Beata Miskow / sobota, 26 września 2020, 12:04
100.00 zł
/ sobota, 26 września 2020, 11:54
100.00 zł
/ sobota, 26 września 2020, 11:50
20.00 zł
Natalia Pastuła / sobota, 26 września 2020, 11:43
100.00 zł
Tomek Malec / sobota, 26 września 2020, 11:41
100.00 zł
Szok. Kubus trzymaj sie. Dasz rade.
Małgorzata Sawicka / sobota, 26 września 2020, 11:35
50.00 zł
Agnieszka Żak / sobota, 26 września 2020, 11:33
50.00 zł
Zdrowka
Elżbieta Machała / sobota, 26 września 2020, 11:20
100.00 zł
Iwona Sobczyk / sobota, 26 września 2020, 11:18
50.00 zł
/ sobota, 26 września 2020, 11:10
500.00 zł
Życzę siły do podjęcia trudnej sytuacji Jakubowi i rodzicom, dużo dobrych ludzi, dobrych lekarzy, bliskich, którzy pomogą i będą wspierać psychicznie. Zaufania Bogu, który chce być z wami i przeprowadzić przez tą sytuację.
/ sobota, 26 września 2020, 11:07
50.00 zł
Natalia Rzepka / sobota, 26 września 2020, 11:06
5.00 zł
Agnieszka Lew / sobota, 26 września 2020, 10:58
100.00 zł
/ sobota, 26 września 2020, 10:58
50.00 zł
/ sobota, 26 września 2020, 10:57
5.00 zł
CHRISTIAN Widera / sobota, 26 września 2020, 10:56
200.00 zł
❤️God bless You❤️
/ sobota, 26 września 2020, 10:54
100.00 zł
Małgorzata Adamus / sobota, 26 września 2020, 10:54
20.00 zł
Arkadiusz Iwasieczko / sobota, 26 września 2020, 10:51
50.00 zł
Anna Leniar / sobota, 26 września 2020, 10:46
1000.00 zł
Kuba, całym sercem z Tobą i Twoimi najbliższymi ❤️ !!! Walcz, czekamy na Twój powrót do zdrowia!!!
Agnieszka / sobota, 26 września 2020, 10:42
1000.00 zł
/ sobota, 26 września 2020, 10:35
10.00 zł
Trzymaj się byku
/ sobota, 26 września 2020, 10:30
500.00 zł
Trzymajcie się
/ sobota, 26 września 2020, 10:28
20.00 zł
Ewa / sobota, 26 września 2020, 10:25
20.00 zł
Musi się udać & & &
/ sobota, 26 września 2020, 10:22
20.00 zł
Jadwiga Kielar / sobota, 26 września 2020, 10:18
50.00 zł
Powodzenia, niech wszystko się uda pięknie! ❤️
Piotr Tłuczek / sobota, 26 września 2020, 10:13
100.00 zł
Mam nadzieję, że chłopak wróci do zdrowia.
ANETA OSYPANKA / sobota, 26 września 2020, 10:12
300.00 zł
Wracaj do zdrowia!
Dorota Boryca / sobota, 26 września 2020, 10:11
50.00 zł
Walcz❤️życzę dużo zdrowia❤️❤️❤️
Monika / sobota, 26 września 2020, 10:07
200.00 zł
/ sobota, 26 września 2020, 10:05
100.00 zł
/ sobota, 26 września 2020, 10:05
100.00 zł
Trzymamy kciuki:)
Ania / sobota, 26 września 2020, 9:58
300.00 zł
/ sobota, 26 września 2020, 9:55
20.00 zł
/ sobota, 26 września 2020, 9:49
50.00 zł
Trzymaj się! Wierzę że będzie coraz lepiej!!!
Łukasz Leniar / sobota, 26 września 2020, 9:48
500.00 zł
Kuba, trzymam kciuki !!!
/ sobota, 26 września 2020, 9:33
100.00 zł
Alicja Dudek / sobota, 26 września 2020, 9:32
200.00 zł
Przesyłam słowa wsparcia.
/ sobota, 26 września 2020, 9:32
20.00 zł
/ sobota, 26 września 2020, 9:31
50.00 zł
Powrotu do zdrowia!
Irena / sobota, 26 września 2020, 9:30
200.00 zł
Grzegorz Kornak / sobota, 26 września 2020, 9:29
50.00 zł
/ sobota, 26 września 2020, 9:28
20.00 zł
zdrowka zycze
/ sobota, 26 września 2020, 9:27
20.00 zł
Joanna Grzonka / sobota, 26 września 2020, 9:25
50.00 zł
Życzę Jakubowi jak najszybszego powrotu do zdrowia
Magdalena / sobota, 26 września 2020, 9:25
100.00 zł
Dużo zdrowia i wytrwałości!!
/ sobota, 26 września 2020, 9:24
100.00 zł
Eliza Radłowska / sobota, 26 września 2020, 9:23
50.00 zł
Trzymaj się koleżanko
Iwona / sobota, 26 września 2020, 9:20
100.00 zł
<3
/ sobota, 26 września 2020, 9:19
200.00 zł
/ sobota, 26 września 2020, 9:19
50.00 zł
/ sobota, 26 września 2020, 9:18
50.00 zł
Aneta Ślęzak / sobota, 26 września 2020, 9:17
100.00 zł
Wiola trzymaj się.
Tomek Grzana / sobota, 26 września 2020, 9:12
250.00 zł
Trzymam mocno kciuki i wierzę, że będzie dobrze, że Jakub wyzdrowieje i się zrehabilituje! :-) Zdrowia i cierpliwości i siły życzę! Tomek
/ sobota, 26 września 2020, 9:07
100.00 zł
niech bóg ma cie w swojej opiece
Weronika / sobota, 26 września 2020, 9:07
20.00 zł
Dasz radę...
Justyna Hałoń / sobota, 26 września 2020, 9:06
50.00 zł
Kubuś walcz
Sandra Hałoń / sobota, 26 września 2020, 9:05
20.00 zł
/ sobota, 26 września 2020, 9:02
30.00 zł
Natalia Nowak / sobota, 26 września 2020, 8:59
20.00 zł
/ sobota, 26 września 2020, 8:57
50.00 zł
/ sobota, 26 września 2020, 8:57
20.00 zł
Trzymaj się Kuba!
/ sobota, 26 września 2020, 8:53
100.00 zł
/ sobota, 26 września 2020, 8:52
100.00 zł
Św Ojcze Pio,prosimy wspieraj
Luiza Trela / sobota, 26 września 2020, 8:50
20.00 zł
/ sobota, 26 września 2020, 8:42
50.00 zł
Kamila / sobota, 26 września 2020, 8:41
50.00 zł
/ sobota, 26 września 2020, 8:41
200.00 zł
Beata / sobota, 26 września 2020, 8:39
300.00 zł
Halina Rodzeń / sobota, 26 września 2020, 8:36
20.00 zł
Marzena Chmielińska / sobota, 26 września 2020, 8:35
100.00 zł
Aby Bog pomógł w tej walce .
/ sobota, 26 września 2020, 8:29
20.00 zł
Iwona Serafin / sobota, 26 września 2020, 8:28
50.00 zł
Życzę wytrwałości w walce i powrotu do zdrowia.
Iwona / sobota, 26 września 2020, 8:21
50.00 zł
Jolanta Nord / sobota, 26 września 2020, 8:14
50.00 zł
Trzymaj sie!
/ sobota, 26 września 2020, 8:04
100.00 zł
/ sobota, 26 września 2020, 7:51
20.00 zł
Jolanta Rybak / sobota, 26 września 2020, 7:39
300.00 zł
/ sobota, 26 września 2020, 7:23
100.00 zł
/ sobota, 26 września 2020, 7:12
500.00 zł
Trzymajcie się, nie jesteście sami!
Grażyna / sobota, 26 września 2020, 6:11
50.00 zł
anonim . / sobota, 26 września 2020, 0:50
100.00 zł
Krzysiek / sobota, 26 września 2020, 0:19
20.00 zł
/ sobota, 26 września 2020, 0:07
50.00 zł
/ piątek, 25 września 2020, 23:42
100.00 zł
/ piątek, 25 września 2020, 23:32
20.00 zł
/ piątek, 25 września 2020, 23:31
50.00 zł
/ piątek, 25 września 2020, 23:21
20.00 zł
Niech Cię Bóg prowadzi Kubusiu....
/ piątek, 25 września 2020, 23:12
20.00 zł
Robert Woźny / piątek, 25 września 2020, 23:01
50.00 zł
Małgorzata Wójtowicz / piątek, 25 września 2020, 22:42
50.00 zł
/ piątek, 25 września 2020, 22:37
50.00 zł
Maria Kornaga / piątek, 25 września 2020, 22:35
100.00 zł
Nie wolno się poddać, trzeba walczyć!
Gocha / piątek, 25 września 2020, 22:34
100.00 zł
Wiara czyni cuda.
Beata Śliż / piątek, 25 września 2020, 22:29
50.00 zł
/ piątek, 25 września 2020, 22:26
20.00 zł
/ piątek, 25 września 2020, 22:26
20.00 zł
Tomasz Kisała / piątek, 25 września 2020, 22:15
200.00 zł
Błogosławieństwa Bożego ,dużo sił w walce o zdrowie
/ piątek, 25 września 2020, 22:08
200.00 zł
Duzo zdrowia!
/ piątek, 25 września 2020, 21:52
50.00 zł
Szymon Łabno / piątek, 25 września 2020, 21:27
100.00 zł
/ piątek, 25 września 2020, 21:23
100.00 zł
/ piątek, 25 września 2020, 21:21
20.00 zł
/ piątek, 25 września 2020, 21:21
50.00 zł
/ piątek, 25 września 2020, 20:52
50.00 zł
/ piątek, 25 września 2020, 20:46
50.00 zł
Rysiek / piątek, 25 września 2020, 20:34
100.00 zł
/ piątek, 25 września 2020, 20:23
50.00 zł
Alicja Zachara / piątek, 25 września 2020, 20:23
500.00 zł
/ piątek, 25 września 2020, 20:12
100.00 zł
/ piątek, 25 września 2020, 19:57
100.00 zł
Wierzę, że wrócisz do zdrowia !
Gabriela Żak / piątek, 25 września 2020, 19:44
500.00 zł
/ piątek, 25 września 2020, 19:42
10.00 zł
/ piątek, 25 września 2020, 19:42
50.00 zł
/ piątek, 25 września 2020, 19:38
20.00 zł
Jadwiga Sopel / piątek, 25 września 2020, 19:25
200.00 zł
Magdalena Woźny / piątek, 25 września 2020, 18:44
500.00 zł
/ piątek, 25 września 2020, 16:59
20.00 zł
/ piątek, 25 września 2020, 14:49
100.00 zł
/ piątek, 25 września 2020, 12:18
100.00 zł
Jesteśmy z Tobą dzielny wojowniku. Wspólnie damy radę
Krystyna Kosiba / czwartek, 24 września 2020, 0:00
500.00 zł
Janusz Piotr / poniedziałek, 14 września 2020, 0:00
100.00 zł
Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o eventach, akcjach, itd ... zapisz się do naszego newslettera.

W dowolnym momencie możesz zrezygnować ze subskrybcji.