WESPRZYJ INTEGRATOR POKOLENIOWY

“Integrator Pokoleniowy” realizowany jest w ramach głównej działalności Stowarzyszenia "Pod Skrzydłem Anioła". Został stworzony w celu aktywizacji osób starszych, ale również, aby dawać szanse dzieciom i młodzieży na realizowanie i rozwijanie swoich uzdolnień, pasji i zdobywanie umiejętności zawodowych.

chcę pomóc
WESPRZYJ INTEGRATOR POKOLENIOWY
39 zł
cel: 150 000 zł
do 2031-12-20
0%
2 wspierających

Jeśli chcesz wesprzeć ten cel, wypełnij poniższy formularz.
Podanie danych osobowych jest konieczne do realizacji transakcji, a Twoje dane nie będa publikowane.

Więcej na temat bezpieczeństwa transakcji w regulaminie serwisu.


Akcja społeczna pod hasłem “Integrator Pokoleniowy” realizowana jest w ramach głównej działalności Stowarzyszenia "Pod Skrzydłem Anioła". Jest stworzona jednocześnie dla dwóch grup społecznych, którymi są seniorzy oraz młodzież. Dzięki zebranym tutaj funduszom, zrealizujemy projekty współpracy młodzież-seniorzy, które są doskonałym przykładem działań międzypokoleniowych. Uczą nas, jak dzielić się wiedzą i doświadczeniem, są świetnym impulsem do pracy na rzecz lokalnej społeczności i ubogacają naszą codzienność. 

Zmiany kulturowe, społeczne i technologiczne w ostatnich dziesięcioleciach postępują bardzo szybko, często w ich wyniku pokolenia oddalają się od siebie i żyją jakby obok. Dlatego tak ważne jest inicjowanie i wspieranie działań prowadzących do integracji i łączenia pokoleń. Takie projekty ukazują, że osoba starsza może być dla młodzieży przyjacielem, nauczycielem i doradcą. Młodzież i seniorzy podczas takich spotkań przełamują bariery wiekowe. Mimo różnic dzielących obie grupy spotkania wokół wspólnych pasji dają poczucie partnerstwa, ułatwiają nawiązanie dialogu i wzajemne zrozumienie. Pozwalają też zweryfikować wzajemne postrzeganie się młodzieży i seniorów, uwidaczniają bezcenne doświadczenie osób starszych i zapał do wspólnego działania u młodzieży.

Młodzież wspólnie z seniorami mogą organizować i przeprowadzać warsztaty wokalne, recytatorskie, ruchowe, taneczne, artystyczne, rzemieślnicze czy pikniki międzypokoleniowe.

Jakie cele można realizować dzięki projektowi? Oto najważniejsze:

  • integracja międzypokoleniowa,
  • nabycie umiejętności prowadzenia zajęć przez młodzież, 
  • przełamanie barier we współpracy z osobami starszymi, 
  • prowadzenie działań wolontaryjnych przez młodzież , 
  • przeciwdziałanie bierności seniorów, 
  • zwiększenie aktywności osób starszych, wskazanie właściwych postaw prozdrowotnych, 
  • nabywanie umiejętności dbania o zdrowie fizyczne i psychospołeczne, organizowanie czasu wolnego osobom starszym, 
  • kształtowanie odpowiednich postaw obywatelskich niezależnie od wieku, 
  • integracja środowiska szkolnego, 
  • zwiększenie szacunku między pokoleniami.

Dziękujemy wszystkim za WSPARCIE

/ wtorek, 17 listopada 2020, 20:28
20.00 zł
/ piątek, 30 sierpnia 2019, 20:48
20.00 zł
Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o eventach, akcjach, itd ... zapisz się do naszego newslettera.

W dowolnym momencie możesz zrezygnować ze subskrybcji.